Ökat mjölkpris stärker företaget — dra nytta av uppgången

Nyligen höjdes priset för mjölk som nu ligger nära den högsta nivån på tio år med ett kilopris för konventionell mjölk på 3,60 kronor och 4,70 kronor för ekologisk mjölk. När avräkningspriset ökar finns en möjlighet att rusta sig för framtida prissänkningar.

— Vi välkomnar en höjning av mjölkpriset då ökad lönsamhet ger dig som lantbrukare handlingskraft att agera proaktivt, säger Jakob Söderberg, Affärsrådgivningschef på LRF Konsult.

I grunden handlar det om att se och förstå vad som ligger bakom såväl prisuppgång som prisnedgång. Mjölkmarknaden fungerar som alla andra marknader genom att priset sätts utifrån produktion och efterfrågan. Efter en lång tid av pressad lönsamhet har produktionen i Sverige och omvärlden minskat och samtidigt har det låga priset stimulerat efterfrågan. När mjölkpriset ökar kommer samtidigt en ökning av produktionen och på sikt kommer marknadens efterfrågan bromsa in då priset stiger.

- Så här kommer det sannolikt att hålla på och därför gäller det att ha koll på företaget, känslighetsanalysen, lönsamheten och hela tiden ha en beredskap att agera beroende på vad som kan komma att hända. Här är det bra att ha ett nära samarbete med en rådgivare. Tillsammans kan man tydliggöra företagets strategi, affärsplan och ta vara på möjligheter att förbättra lönsamheten.

LRF Konsult erbjuder olika former av rådgivning, allt från lönsamhetsanalyser, benchmark med andra, ekonomistyrning, investeringsrådgivning, skatt, juridik, fastighetsförmedling till rådgivning om strategi och affärsplan.