Så påverkar Brexit

Med knapp marginal väljer engelsmännen att lämna EU. ”Går det för Norge och Schweiz så går det för Storbritannien”, resonerade många av Brexit förespråkarna. Frågan är vad Brexit kan ge för tänkbara konsekvenser i EU.

En uppenbar fara är att fler länder väljer att lämna EU, Drexit, Frexit, vilket leder till en ökad splittring inom EU. Det finns också andra negativa konsekvenser enligt Alan Mattews Trinity College Dublin.

1. EUs budget. UK är nettobetalare och förespråklar precis som Sverige att en mindre del av EU:s medel bör gå till CAP.

2. Framtida CAP. Storbritannien driver reformer i en mer marknadsorienterad riktning och är en viktig samarbetspartner för Sverige i frågan.

3. Framtida regler och standarder för EU:s livsmedelssektor. Storbritannien precis som Sverige driver frågor gällande hög djurvälfärd och landets linje gällande miljö och djurvälfärd är högre än genomsnittet för EU:s medlemsländer.

4. Forskning och utveckling. Storbritannien satsar mycket pengar på jordbruksforskning inom ramen för Horizon 2020, vilket gör att både budgetmedel och kompetenta personer/organisationer i pågående projekt kan försvinna.

5. EU:s handelspolitik. Troligtvis förlorar britterna mest på utträdet, men vissa medlemsländer såsom Irland, Nederländerna, Belgien och Luxenburg med stor export till Storbritannien blir direkt påverkade. Enligt en rapport från en Holländsk tankesmedja beräknas Nederländera förlora 1,2 procent av BNP fram till 2030 tillföljd av Brexit.

Ett utträde kommer att påverka den brittiska livsmedels- och jordbrukssektorn negativt, framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. EU förlorar en liberal röst i sina beslut och Sverige förlorar en närmast allierad. Det kommer därmed bli svårare för Sverige att driva den liberala linje som man tidigare gjort.

Kontakta oss