Samverkan kring rådgivning mjölk för att möta framtiden

Fem mjölkbönder per vecka tvingades lägga ner sina gårdar 2015 och trenden har fortsatt 2016. Något måste göras och mjölkbönderna har efterfrågat råd och stöd för att få bättre lönsamhet. Så växte Aktivitetsplan Mjölk fram – en samordnad ekonomi- och produktionsrådgivning som Växa Sverige och LRF Konsult tagit initiativ till.

– Mjölkbönder idag har en tuff situation, ofta med bristande lönsamhet. Att sammanföra ekonomi- och produktionsgenomgång är ett sätt för oss att kunna stödja Sveriges mjölkbönder att klara den globala konkurrensen, säger Jimmy Larsson Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Rådgivningskonceptet är det enda i Sverige som har tagits fram i samverkan med aktörer med kompetens från branschen. Swedbank och Sparbankerna, Landshypotek Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Danske Bank, SEB, Arla och DeLaval har alla medverkat.

- Genom att ta ett helhetsgrepp om verksamheten som startar i en ”hälsokontroll” på hela företaget och slutar i en handlingsplan, får lantbrukaren veta vad som behöver göras för att öka lönsamheten. Det kan handla om att ändra rutiner, öka den ekonomiska styrningen eller göra omställning till ett mer lönsamt område. Arbetet sker i samarbete mellan lantbrukare och rådgivare, och vad man kommer fram till kan avgöra företagets hela existens, säger Dorit Greve, VD Växa Sverige.

Flera olika tjänster erbjuds för bättre lönsamhet

Aktivitetsplan Mjölk innebär att kunden får genomlysning av företaget genom nulägeanalys, handlingsplan och dessutom hjälp med genomförandet. Det är en lantbruksekonom /affärsrådgivare från LRF Konsult och en produktionsrådgivare från Växa Sverige som stöttar kunderna.

Även mindre åtgärdspaket än Aktivitetsplan Mjölk finns för de lantbruk som har behov av stöd för bättre lönsamhet, som till exempel Lönsamhet Nu. Under vissa förutsättningar kan man också få medfinansiering för dessa tjänster via Svensk Mjölk, Landsbygdsprogrammet, Mjölkjourens mikrorådgivning, DeLaval och banker.

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Helena Börjesson, Affärsrådgivningschef LRF Konsult
Tel:08-700 20 22, Epost: helena.borjesson@lrfkonsult.se
Börje Kindesjö, Avdelningschef Rådgivning&företagande Växa Sverige
Tel: 076-109 08 04 Epost: borje.kindesjo@vxa.se
Pressansvarig LRF Konsult: Anna Burlage Sjöberg
Tel: 08-700 20 10, Epost: anna.sjoberg@lrfkonsult.se
Marknads- och kommunikationschef Växa Sverige: Mette Rehnström
Tel: 010-471 06 42, Epost: mette.rehnstrom@vxa.se