Skogs- och jordbruksfastigheter är alltid attraktiva

LRF Konsult är Sveriges största förmedlare av skog- och lantbruksfastigheter. Ändå har Sara Gyllensvaan, fastighetsmäklare i Skaraborg med jord och skog som inriktning, svårt att rekrytera kollegor. – Vi har haft svårt att hitta rätt kompetens i kombination med rätt personlighet, säger hon.


Sara Gyllensvaan tror att mäklarstudenter inte har en tanke på lantbruksfastigheter utan ser en framtid som villa- och bostadsrättsmäklare. Likväl som att studenter vid de agrala utbildningarna inte tänker på mäklare som yrkesroll när de läser sin utbildning samt att det kräver ytterligare studier.

– Jag är jättenöjd med mitt val att förmedla skogs- och jordbruksfastigheter. Arbetet är variationsrikt med kontorsarbete kombinerat med fältarbete vilket Sara Gyllensvaan trivs fantastiskt bra med. Varje fastighet är unik på sitt sätt och har olika förutsättningar. Men det finns skillnader jämfört med att arbeta som mäklare i stadsmiljö. Affärerna tar mycket längre tid och är mer omfattade, både vad det gäller förberedelsearbete och försäljningsprocess.

– Det är många aspekter att ta hänsyn till. Arrenden, jaktupplåtelser, vägar med mera, säger Sara Gyllensvaan och förklarar vidare:
– Det är inte ovanligt med släktgårdar som har gått i arv i flera generationer, vilket ofta gör att det är mycket känslor inblandade. Det är också vanligt med underhandsförsäljningar, det är långt ifrån alla fastigheter som utannonseras på den öppna marknaden. Ofta blir det också delförsäljningar, att fastigheter styckas av vilket resulterar i en lant mäteriförrättning. Det innebär att vi har en nära dialog med landets lantmätare.

Stabilt hög prisbild

Det finns också skillnader i juridiken jämfört med ”vanligt” mäkleri när det gäller lagar, skatter och regler. Sara Gyllensvaan kommer i kontakt med fastighetsbildningslagen vid del - försäljningar.
– Vissa områden kräver förvärvstillstånd, regler kring EU-stöd, skogsvårdslagen och skatter till exempel. Utbudet med skogs- och lantbruksfastigheter varierar beroende på årstid där man höst- och vintertid går mot en något lugnare period. Enligt Sara Gyllensvaan har det överlag varit ett lägre utbud i år jämfört med tidigare år.
– Jag upplever att andelen generationsskiften har ökat. Prisbilden på objekten ligger stabil på en hög nivå där Sara Gyllensvaan under året har sett ett ökat intresse av att investera i skogsfastigheter. Sedan skiljer det sig mellan olika områden och riket i sin helhet.
– Men jord- och skogsfastigheter är alltid attraktiva, särskilt om de har ett bra läge, säger hon.

Vilka är era kunder?

– Våra säljare tillhör ofta den äldre generationen där barnen inte har intresse att ta över gården vilket resulterar i en försäljning. Sara Gyllensvaan säger att de största utmaningarna med arbetet är att få alla bitar på plats då det är många aspekter att ha kunskap om och ta hänsyn till.

– Försäljningar med många delägare som har olika viljor och intressen är inte ovanligt och en lika stor utmaning varje gång. Sveriges största Glädjeämnen i hennes arbete och som också är hennes drivkraft är att hitta en bra lösning i varje enskild affär med nöjda köpare och säljare.

– LRF Konsult är Sveriges största mäklare av skogs- och jordbruksfastigheter. Det är ett starkt och etablerat varumärke. Vi har fastighetsmäklare spridda över hela landet, vilket ger oss en mycket god lokal marknadskännedom, säger Sara Gyllensvaan.

Att man också har 1 500 kollegor inom ekonomi, juridik och affärsrådgivning gör att det finns en bred kunskap inom företaget. Detta skapar trygghet för kunderna och ger goda förutsättningarna för en lyckad försäljning. Sara Gyllensvaans arbetsområde som är Skaraborg präglas av en aktiv lantbruksbygd. Från stora slättbyggder med spannmålsproduktion i väst till mer kuperade skog- och djurtäta områden i öst.
– Jag arbetar över hela vårt område i Skaraborg och sitter lika mycket på alla våra kontor. Jag har arbetat i drygt  fem år på LRF Konsult.

Hur startade ditt intresse för mäkleri?

– Jag har alltid haft ett intresse att göra affärer, ända sedan jag var liten. Jag gillar människor och kundrelationer  samt att ha ett variationsrikt arbete. 2008 bestämde jag mig för att läsa till mäklare efter att ha drivit restaurang i tre år.

Varför just skogs- och jordbruksfastigheter?

– Valet att arbeta med skogs- och jordbruksfastigheter föll sig naturligt med tanke på min bakgrund och min uppväxt på en gård med spannmål och grisproduktion. Efter att jag gjort min praktik på LRF Konsult blev jag erbjuden ett jobb och började så snart jag tagit min examen.

Hur mycket tjänar du?

– Jag har fast lön och provision, man vill alltid tjäna mer, svarar Sara Gyllensvaan med glimten i ögat. Jord- och skogsbrukskunskap krävs Utbildningen som krävs är densamma som för att förmedla lantbruksfastigheter som för övriga fastigheter. Däremot krävs det att man har kunskap inom jord och skog för att lyckas. Det är givetvis en fördel att ha med sig en lantmästar- eller skogsmästarutbildning i bagaget.

Vad gör du om tre år?

– Jobbar kvar som mäklare på LRF Konsult och förhoppningsvis kan jag ta en ridtur på mina egna marker.

”Försäljningar med många delägare som har olika viljor och intressen är inte ovanligt.”

SARA GYLLENSVAAN
Ålder: 32 år.
Bor: Falköping.
Uppvuxen: På en gård utanför Götene på Kinne kulle med spannmål och grisproduktion.
Intressen: Hästar, att vara ute i skog och natur, resa och att upptäcka nya platser.
Drömboende: ”Jag och min man letar efter en skogsgård i vårt område, gärna med ett trevligt byggnadsbestånd.”