"Släck ljuset, så varar koskiten längre"

Rubriken ovan är en utav Wapnös teser för att arbeta mer hållbart och man relaterar då till företagtes egna biogas- och elproduktion. Vår egen koskit producerar el, värme och kyla i hela företaget, säger Lennart E Bengtsson, VD på Wapnö.

Biogasproduktionen är en del av Wapnös kretsloppstänk och arbete mot en hållbar miljö. Förutom biogas, odlar företaget 2500 hektar åker, bedriver mjölkproduktion med eget mejeri och arbetar ständigt med att utveckla verksamheten.

- Vår vision är att ”vara lite bättre idag än igår”, säger Lennart. Sedan 1998 har vi arbetat med att stärka Wapnös varumärke. Många säger att nu ligger du rätt i tiden, men det gör man aldrig för man vet aldrig var morgondagen efterfrågar. Det är morgondagen vi måste förhålla oss till när vi bygger vårt varumärke. Vi befinner oss just nu i en spännande tid där dagens unga ställer höga krav på maten som produceras, samtidigt är det få som vill betala det extra mervärdet. För att kunna konkurrera måste vi bygga ett varumärke som är värt att betala extra för, ett mervärde som är genuint.
En utav Wapnös framgångsfaktorer är öppenheten, menar Lennart. Företaget var bland annat först ut med betessläpp i Sverige. Idag finns det ett helt koncept kring betessläppen med övernattning och mat.

Från de egna fälten mälts maltkornet till öl, vilket är en utav företagets nya produkter. Wapnö har också nyligen lanserat en egen kokbok Farm Dining, som knyter an till gården och de produkter som tillverkas. Det går snabbt att förstå drivkraften som finns i företaget och viljan att ständigt utvecklas när Lennart E Bengtsson pratar. I sitt föredrag väljer Lennart även att kommentera marknadsläget i mjölkbranschen.

- Det produceras för mycket mjölk i Sverige och rent krasst skulle alla köpa Arla mjölk, eftersom det är den aktör som sätter priset mot alla mjölkproducenter, säger Lennart.
Det skulle i slutändan leda till ett högre mjölkpris för alla.

Hur går utvecklingstankarna i ditt företag? Hur ska du anpassa ditt företagsprodukter för att passa morgondagens konsument? Kom in och bolla dina affärsidéer med våra duktiga affärsrådgivare. Vi kan vara ditt bollplank under förrändringsresan, hjälpa dig med kalkyler och din investeringsstödsansökan bland mycket annat.

Om Wapnö

Omsättning 2015: 131 miljoner
Anställda: 70
Besökare: 50-60 000
2500 ha odling, 1450 mjölkkor, 1100 mjölkkvigor och 1050 köttkvigor.
Växthus: 12 000 m2
Skog: 450 ha
20 bostäder

Kontakta oss