Smak är A och O för spansk grisuppfödare

För Grup Roma, en spansk grisproducent i Katalonien är smaken på grisköttet vägledande. Sedan några år tillbaka producerar företaget sin egen gris; Ral dÁvinyo, som är en korsning mellan Duroc och Berckshire.

Köttet från Ral dÁvinyo karaktäriseras av högt pH och intramuskulärt fett, med en intensiv smak, stark textur och stabil färg.

- Vi vill producera grisar med mycket smak och textur, det är viktigt för oss, säger Rosa på familjeföretaget Grup Roma.

I genomsnitt producerar suggorna 24 smågrisar per år och slaktgrisarna väger 125 kg när de slaktas. Ral dÁvinyo (Ral) grisarna ingår i ett projekt för att höja djurvälfärden genom större utrymmen (0,2 m2/gris) och bättre miljöförhållande. Produktionskostnaden är högre än för konventionella vita grisar, därför tar företaget ut ett högre pris för köttet.

Företaget har strikt kontroll över hela kedjan, från produktion, slakt, försäljning och export. På ett år slaktas 750 000 grisar, varav 25 000 ton griskött exporteras. Grup Roma har hälsocertifikat från den kinesiska myndigheten för att kunna exportera till Kina. I produktionen finns 1600 suggor och 16 000 slaktgrisplatser, resterande grisar köps in från området i Katalonien.

Produktionen av Ralkött startade 2005 med 400 suggor. Succén på marknaden gjorde att företaget byggde ut 2012 till 800 suggor och 2015 till 1600 stycken. Dödligheten i produktionen är låg med 11,3 % under ditiden, 1 % från avvänjning till insättning i slaktgrisstallet och 2,6 % i slaktgrisproduktionen. Allt foder köps in från Agrocat, en foderfabrik som ligger i området. Fodret är baserat på korn och vete, för att ge mer energi och mindre protein, vilket förbättrar texturen och ger ett saftigare kött.
Grup Roma använder SIP, ett spanskt konsultbolag specialiserad på grisproduktion för sin uppföljning. Varje månad får företaget rapporter över ekonomin och en utvärdering av företagets starka och svaga sidor jämfört med en jämförelsegrupp.

Spanien är en av de största grisproducenterna i Europa och Grup Roma förstärker bilden av stora enheter med en effektiv produktion. Trots att Ralköttet ska vara vänligare ur miljö- och djursynpunkt används antibiotika i förebyggande syfte och svanskupering, något som diskuteras allt mer både i Europa och Spanien. En diskussion som kan ge Sverige stora konkurrensfördelar inför framtiden.

Kontakta oss