Strålande framtid för grisproduktion

Projektet 30 till 550 inom handlingsplan gris har kickats igång. Målet är att producera 30 smågrisar per årssugga till en produktionskostnad om 550 kr, vilket är ett högt uppsatt mål. Vi frågar Mattias Espert, Sveriges Grisföretagare om projektet och hans syn på framtiden.

Vilka är de främsta åtgärderna som krävs för att nå målet tror du?

-Det kommer att behövas en genomtänkt och snabb produktionsökning, samt en tydlig koppling mellan ekonomi och produktion, säger Mattias. Det gäller att hitta flaskhalsar och bromsklossarna i produktionen och att jobba med att förbättra dem. Man ska inte vara rädd för att investera för kunna producera fina djur.

Hur har responsen varit från branschen sedan projektet offentliggjordes?

- Både ris o ros. Vi har fått mycket ros för att vi gör något. Vi har även fått en del ris, för att allt som är nytt är lite farligt. För många är målet om 30 avvanda smågrisar till en produktionskostnad á 550 kr ett mål som är uppe i himlen och som känns orimligt. Vi menar dock inte att 100% av Sveriges besättningar kommer nå dit, men fokus ska vara att öka produktionen och sänka kostnaderna.

Projektet 30 till 550 är bara ett initiativ till att stärka konkurrenskraften för svensk grisproduktion.

Hur tror du att marknaden för svensk grisproduktion kommer att se ut om 10 år?

- Vi kommer att ha en stark marknad och en mycket medveten konsument. Vi kommer att fortsatt jobba hårt för att lobba svenskt kött, dock kommer skillnaden mellan europeiskt och svenskt kött vara mindre. Fler länder i Europa kommer ha anammat ”den svenska modellen”, med knorr på grisarna och lägre användning av antibiotika. Svensk grisproduktion har en strålande framtid.

Vad är 30 till 550

Projektet är en rådgivningssatsning som pågår under 3 år. För att nå målet med 30 avvanda grisar per årssugga mot en produktionskostnad om 550 kr har expertgrupper utsetts.

Expertgrupperna består utav tre stycken experter inom ekonomi, tillväxtgrisar, spädgrisöverlevnad, fruktsamhet , förkortad ditid och rekrytering & avel. Expertgrupperna kommer att arbeta med testgårdar, där resultaten kommer att utvärderas och följas upp.

LRF, slakterierna och foderföretagen är med som finansiärer.