Subventionerad ekonomirådgivning för dig som drabbats av torkan

Drabbades du som många andra lantbrukare av torkan förra sommaren? Vi på LRF Konsult hjälper dig att få kontroll över din ekonomiska situation och vad du bör tänka på framåt. Fram t.o.m den 30 juni 2019 får du 70 % subventionerat på vår ekonomiska rådgivning tack vare stöd från europeiska landsbygdsprogrammet.

Boka tid för ekonomirådgivning

 

Subventionerad ekonomirådgivning — vad kostar det och vad ingår?

Du som kund betalar 30 % av kostnaden, resterande 70 % betalar Jordbruksverket upp till 20 000 kronor exklusive moms. Erbjudandet gäller för dig med lantbruksföretag och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. Hästverksamhet ingår inte om den är huvudsaklig inkomstkälla.

Erbjudandet är förlängt till och med 30 juni 2019. 

Kontakta oss

Det här ingår i den subventionerade ekonomirådgivningen

  • Nulägesanalys (Prelimärt resultat för 2018 och prognos 12 månader, likviditetsbehov för att hantera skördebortfall och foderköp)
  • Upprättande av likviditetsplan och likviditetsbudget
  • Dokumentation i form av handlingsplan på prioriterade aktiviteter
  • Uppföljning vid behov
  • Andra ekonomiska underlag kan ingå för att beräkna effekter av torkan och/eller kontakt med kreditgivare, jordägare med mera

Foderplanering och foderrådgivning

Komplettera även LRF Konsults ekonomiska rådgivning med subventionerad rådgivning inom foderplanering och växtodling hos företag som erbjuder detta. Foderrådgivning kan inte ges till fårföretagare som sökt ersättningen ”Extra djuromsorg för får”, detta eftersom ersättningen redan omfattar foderinventering och planering.

Rådgivningen delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet.

Läs mer på EU-kommissionens webb»