Hantera din ekonomiska situation efter torkan och bränderna

Torkan och bränder under sommaren 2018 har gett allvarliga konsekvenser för innevarande och kommande år. För att hjälpa dig med en överblick, skapa kontroll och se framåt erbjuder vi på LRF Konsult ett flertal erbjudanden för att hantera den ekonomiska situationen.

Rådgivning för att hantera situationen på kort sikt

Ekonomirådgivning för lantbrukare

Ger svar på hur du som lantbrukare ska få pengarna att räcka till nu och hur ditt företag kan stärka ekonomin på kort sikt. Rådgivningen inleds med ett kostnadsfritt samtal om nuläge och vad som behöver göras under kommande månader. Beroende på företagets situation kan du välja att fokusera på ett eller flera av följande områden. Du får alltid en sammanställning med handlingsplan med prioriterade åtgärder.

Område att välja mellan;

  1. Analys för att ta reda på likviditeten i företaget, den framtida betalningsförmågan och hur fodringar ska hanteras.
  2. En prognos för företagets resultat under kommande år tas fram för att få ge dig en bedömning av framtida lönsamhet och företagets förutsättningar – kan även användas som underlag i kontakt med ex. banker.
  3. I pressande situationer är det viktigt att justera resultat- och balansräkningen får att få ett rättvisande resultat och få veta vilka tillgångar och skulder företaget faktiskt har. Det kan även användas i kontakt med exempelvis banker.
  4. Rådgivare kan hjälpa till att förbereda kontakter med bank, foderfirma, jordägare eller liknande för att stärka och underlätta för dig som företagare i förhandlingen och hur den pressade situationen kan hanteras. 

Pris: 3 450 kronor exkl. moms./område

Kontakta oss så hjälper vi dig med Ekonomisk rådgivning»

EU-rådgivning om regellättnader & undantag 2018

LRF Konsults EU-rådgivare gör en övergripande översyn av aktuella ändringar och undantag. Vi hjälper dig att sammanfatta vilka regler som omfattar just ditt företag och inlämnad SAM ansökan.

Pris: 950 kronor exkl. moms.

Kontakta oss så hjälper vi dig med EU-rådgivning»

Juridisk rådgivning med frågor gällande bränder och torka

Efter torkan kan det uppstå en rad juridiska frågor kring foderavtal i samband med köp och import av foder samt särskilda frågor om uppfyllande av villkor i avtal om jordbruksarrende. I brändernas spår kan frågor om ansvarsfördelning och ersättningar vid upplåtna avverkningsrätter av nedbrunnen skog uppkomma. LRF Konsults jurister och arrenderådgivare ger rådgivning i dessa frågor.

Läs mer om och kontakta våra Arrenderådgivare»

Läs mer om och kontakta Affärsjuristjouren»

 

Försäkringsrådgivning med anledning av skogsbrand

LRF Konsults försäkringsrådgivare hjälper alla direkt branddrabbade skogsägare med information och hjälp både i de akuta frågeställningarna och de efterföljande.

Kontakta oss så hjälper vi dig med Försäkringsrådgivning»

Rådgivning för långsiktig lönsamhet & utveckling

Företagarkollen

Med Företagarkollen får du långsiktiga svar på om företagets omsättning och resultat är tillräckligt för löneanspråk, pension och målsättningar, om pengarna räcker till det du vill göra.  Du får en sammanställning med beskrivet nuläge och handlingsplan för att styra lönsamheten framåt.

Pris: 4 950 kronor exkl. moms.

Kontakta oss så hjälper vi dig med Företagarkollen»

 

Framtidssamtal

Funderar du på om det behöver göras en större förändring i ditt företagande såsom stor investering exempelvis i bevattning, en avveckling eller ett kritiskt vägval i företagets fortsatta utveckling? I ett Framtidssamtal gör vi en genomlysning av ditt företags ekonomi, verksamhetens affärsgrenar, utvecklingsmöjligheter, visioner och idéer på längre sikt.

Pris: 4 950 kronor exkl. moms.

Kontakta oss så hjälper vi dig med Framtidssamtal»

Kontakta oss