Per och Marcus - årets vinnare av LRF Konsults Skog- och Lantbruksstipendium

I år tilldelas Per Gerhardsson och Marcus Sandlund LRF Konsults Skog- & Lantbruksstipendium.

Med hög relevans och aktualitet för LRF Konsults affärsområden Ekonomi och Affärsrådgivning och ett välskrivet arbete och resultat som främjar utveckling en av det svenska skog- och lantbruket belönas de med 20 000 kronor. LRF Konsults kontaktar de båda vinnarna för att höra hur de känner inför den fina utmärkelsen.

Marcus Sandlund

 

Grattis! Bland många sökande och efter hård konkurrens så är det ni båda som får ta emot LRF Konsults Skog- och lantbruksstipendium. Hur känns det?

Marcus: Jag blev överaskad över att vi har vunnit Skog-och Lantbruksstipendium, men det känns fortfarande aktuellt och väldigt roligt att få detta stipendium. Vi har arbetat hårt med examensarbetet och därför känns det extra roligt.

Per Gerhardsson

Per: Jag instämmer; Det känns jätteroligt! Det var lite oväntad kan man väl säga.

Vad handlade ert examensarbete om?

Per: Vårt arbete heter prissäkring av mjölk och vi valde att i vårt arbete undersöka vilken efterfrågan och intresse det fanns för detta hos lantbrukare som påverkades av prissäkringarna och den här typen av verktyg. Om de hade fått möjligheten att införa prissäkring av mjölken det, hade de då gjort det? Hur hade de velat göra det och med vilka modeller och verktyg? Och framför allt vilka faktorer var det som låg bakom att man skulle vilja prissäkra sin mjölk.

Varför valde ni att skriva om just detta?

Marcus: Vi skrev vårt examensarbete under våren 2015, och det var mitt i mjölkkrisen. Man arbetar ju hårt med kostnadskontroll i svensk lantbruk och då tänkte vi; finns det något sätt att bättre kunna planera inkomsten. Det finns många andra uppsatser och diskussioner om prissäkring på spannmål och då undrade vi varför det inte finns på mjölksidan. Det kändes väldigt aktuellt att skriva om detta just därför.

Vilka var era slutsatser i ert arbete?

Marcus: Att det skulle vara väldigt intressant att kunna planera sina inkomster bättre, man arbetar hårt med kostandskontroll. Men även att kunna planera inkomsterna jämnare. Speciellt nu under senare år när det har blivit så stora rörelser på marknaden, förr fanns inte det behovet i och med att mjölkpriset var mer reglerat. Just när man har öppnat upp och det blir stora marknadssvängningar då behöver man något instrument för att kunna hanetara det.

Per: Det fanns dessutom ett intresse och att man kunde prissäkra mjölken. Och det var framför allt att det skulle bli en enkelhet, då har man vant sig vid att göra det. De flesta mjölkproducenter producerar någon form av spannmål också. Då har man ju vant sig vid den vägen av att använda sig av dom kanalerna.

Varför tror ni att just ni vann vårt stipendium?

Marcus: Vi var rätt i tiden tror jag, detta är inget nytt men det är en produkt man använder i samma branscher; varför kan man då inte använda den inom mjölkbranschen? Mjölkbranschen är egentligen av stort behov av att ha en kostnadskontroll och prissäkring om man ser till produkten, den handlas på en världsmarknad och man har ju ett stort problemet i att man inte kan lagra den. Spannmål däremot går att lagra en viss tid, man kan därför vänta ut prissvängningar på ett helt annat sätt för att skapa bättre lönsamhet.

På vilket sätt kan er studie bidra till kunskap LRF Konsult i deras arbete?

Marcus: Man ser ett behov av mjölkbönder generellt behöver något instrument för att bättre kontrollera inkomst sidan. Jag tror man jobbar väldigt hårt med kostnadssidan och produktionen.

Hur ser ni på LRF Konsult som en framtida arbetsgivare?

Marcus: Ja det är klart, det är en stor arbetsgivare för alla typer av agronomer så självklart är det en intressant arbetsgivare. Jag har själv sökt och varit på intervju för tidigare årets Internship. Som jag har förstått det så har LRF Konsult en ganska bred rådgivning inom ekonomi och skatt, juridik, affärsrådgivning och mäkleri, så det är en arbetsgivare för många andra studenter också. Det är givetvis intressant.

Per: Det man hör från andra kollegor som jobbar på LRF Konsult så låter det som att det är en bra stämning och att man trivs väldigt bra. Det låter ju bra. Så självklart är LRF Konsult en intressant arbetsgivare.

Per och Marcus tilldelas Skog- och Lantbruksstipendiet med följande motivering från juryn:

"Per Gerhardsson och Marcus Sandlund har gjort ett gediget examensarbete som ligger helt i linje med LRF Konsults affärsområden Ekonomi och Affärsrådgivning. Examensarbete berör produktionslantbruket och kan komma att främja utvecklingen av prissäkring på mjölk hos svenska mjölkföretag. Prissäkring av mjölk har blivit intressant i takt med att svängningarna i mjölkpriset blir större och kommer allt tätare. Därför är detta examensarbete intressant i allra högsta grad".