Sälja eller överlåta gården

Vem som ska ta över gården är en stor fråga för alla lantbrukare oavsett om den ska säljas på marknaden eller överlåtas inom familjen.

Ett generationsskifte är mycket komplex fråga och en mängd faktorer påverkar skiftet. Det är faktorer som direkt är knutna till lantbruket, till exempel vilken avkastning det ger och beräknas kunna ge. Det kan också vara faktorer av familjerättslig karaktär, som att kompensera syskon för att undvika stora orättvisor och att överlåtelsen måste genomföras så att överlåtaren har en tryggad inkomst efter skiftet. Uppgiften att planera ett generationsskifte ställer stora krav på kunnande inom skatte- och civilrättens områden och i frågor som rör värdering och ekonomi.

Om det är aktuellt att sälja lantbruksfastigheten på marknaden har vi mäklare som är specialister på de speciella krav som ställs vid försäljning av jord och skogsfastigheter såsom värdering, skogsbruksplaner.

Till höger hittar du tjänster som kan vara intressant för dig.

Kontakta oss