Energirådgivning

Energi är en stor kostnadspost i många lantbruksföretag men kan även vara en stor intäktskälla.

LRF Konsults affärsrådgivare och gårdsenergispecialister hjälper dig att såväl spara energi genom smartare energival och rutiner, som att sälja energi genom solpaneler, vindkraft, bioenergi, vattenkraft mm.

Med hjälp av ramavtal med Jordbruksverket och flera länsstyrelser, samt rådgivningscheckar från Energimyndigheten kan vi erbjuda rabatterad rådgivning inom energieffektivisering. Under 2013-2014 driver LRF också projektet ”Goda affärer på förnybar energi” vilket möjliggör subventionerad rådgivning inom affärsutveckling, juridik, processledning och teknisk rådgivning inom sol, vatten, vind och bioenergi såväl för enskilda som för grupper.

Vad du får

  • Energikartläggning på gården med handlingsplan
  • Grupprådgivning för energieffektivisering
  • Kurser i sparsam körning
  • Ekonomisk, juridisk och teknisk konsultation vid satsningar på biogas, sol eller vindkraft
  • Investeringsplanering och kalkyler
  • Affärsplan och marknadsplan
  • Råd inför samverkansbolag
  • Bolagsbildning
  • Affärsjuridik, t ex bolagsbildning eller avtal

Ta kontakt med våra affärsrådgivare eller energirådgivare redan idag så hjälper vi dig till ökad lönsamhet genom en utvecklad energistrategi i ditt lantbruksföretag!