Gör goda affärer på förnybar energi

1. Rådgivning för ditt energiföretag
Som landsbygdsföretagare med intresse för förnybar energi kan du få tillgång till ett hundratal rådgivare. Och som om inte det räckte. Du får tillgång till rådgivarna med 40 till 70 procents rabatt.

Affärsutveckling
Nu fokuserar vi på energiaffären. Det vill säga vi hjälper dig att ta fram allt från affärsplaner och marknadsplaner till marknadsundersökningar och omvärldsanalyser, för grupper och företag.

Samverkansprocess i grupp
I takt med att investeringarna i produktionsanläggningar för förnybar energi blir alltmer kapitalkrävande, så blir det allt vanligare att projekten samverkar mellan landsbygdsföretag med olika kompetenser. För att sådana projekt ska lyckas är det viktigt att det finns någon som kan ikläda sig rollen som processledare. Därför har vi skrivit ramavtal med rådgivare som har lång erfarenhet av processledning.

Teknikkonsulter
Även om den aktuella satsningen fokuserar på affärsprocessen kring förnybar energi finns det behov av teknisk rådgivning. Satsningens rådgivare är alla erfarna experter på produktion av förnybar energi, energieffektivisering och energiomställning.

Juridisk rådgivning
Från våra jurister kan du få hjälp med att skriva kompanjonsavtal, konsortialavtal, leverantörsavtal och mycket annat.

2. Låt dig inspireras. Besök ett framtidsföretag!
Flera av Sveriges landsbygdsföretagare jobbar aktivt för att nyttja energi på bästa sätt och för att ställa om till och producera förnybar energi. Vi samlat ihop några företagare som kommit en bit på vägen och därmed gjort insatser för sin produktion, sin lönsamhet och för klimatet. Om du är intresserad av att besöka någon av gårdarna och se deras verksamhet, kontakta ditt regionala LRF-kontor.

3. Energiföretagaren
Intresset för affärer inom förnybar energi ökar snabbt och tusentals landsbygdsföretagare driver idag ett företag med energiverksamhet. Energiföretagaren är verktyget som får dig att både komma igång och utvecklas mot mer lönsamma affärer med förnybar energi.

Materialet riktar sig både till dig som vill satsa på en ny verksamhet och till dig som vill utveckla den befintliga. Det består av ett kunskapshäfte och ett arbetshäfte och är tänkt som stöd vid självstudier och studiecirklar men också som verktyg vid affärsrådgivning och företagscoachning.

Vill du veta mer? Gå in på www.gafe.se.

Kontakta oss