Likviditetsbrist i ditt grisköttsföretag?

Lönsamheten för många grisköttsföretagare är med jämna mellanrum ansträngd.

Det är viktigt att signalerna till finansiärer och leverantörer sker i tidigt läge vid likviditetsbrist. Ta kontakt med en ekonomisk rådgivare och produktionsrådgivare för att se vad man kan gör på kort och lång sikt för att öka intäkter och minska kostnader. Dra nytta av de erfarenheter som gjordes förra gången när det var hård likviditetsbrist – vad var bra och vad var dåligt?

Vi arbetar genom individuell rådgivning, kurser, ERFA-grupper med mera och har aktiviteter för företagare och personal.

Vad du får

  • Analys av vad du kan göra på kort och lång sikt för att förbättra din likviditet
  • Kunskap och rådgivning kring strukturerad ekonomistyrning och uppföljning
  • Full kontroll och dokument att styrka ditt resultatläge till finansiärer

Kontakta oss