Miljörådgivning

I Sverige gäller tuffa lagar och regler för vad du som företagare får göra. Syftet är att undvika skador på omgivande miljö och människors hälsa och därför finns krav på att du ska anmäla eller ha tillstånd för att bedriva viss verksamhet.

Du ska också utföra egenkontroller och i vissa fall även lämna in en årlig miljörapport till tillsynsmyndigheten. Att slarva med miljöarbetet kan ge böter men också svärta ner företagets varumärke vilket kan vara nog så kostsamt.
LRF Konsults miljörådgivare är allmänt kunniga inom miljöbalken och tillsammans med våra juristkollegor specialiserade på miljörätt kan vi bistå i många miljörelaterade företagsärenden. Vår specialitet är dock att hjälpa lantbrukare som utökar sin djurproduktion, bygger biogas eller vindkraftverk

Kontakta oss

Vilka miljöregler gäller ditt företag?

Läs mer vad som gäller>>

Produktblad - Egenkontroll

Ladda ner och läs»