Ansökan om miljötillstånd

I Sverige gäller tuffa lagar och regler för vad du som företagare får göra. Syftet är att undvika skador på omgivande miljö och människors hälsa och därför finns krav på att du ska anmäla eller ha tillstånd för att bedriva viss verksamhet.

Du ska också utföra egenkontroller och i vissa fall även lämna in en årlig miljörapport till tillsynsmyndigheten. Att slarva med miljöarbetet kan ge böter men också svärta ner företagets varumärke vilket kan vara nog så kostsamt.

LRF Konsults miljörådgivare är allmänt kunniga inom miljöbalken och tillsammans med våra juristkollegor specialiserade på miljörätt kan vi bistå i många miljörelaterade företagsärenden. Vår specialitet är dock att hjälpa lantbrukare som utökar sin djurproduktion, bygger biogas eller vindkraftverk. Genom att vi är fördjupat kunniga i dessa produktionsgrenar och att vi vet vad som krävs enligt miljöbalken och i tillståndsprocessen kan vi spara både tid och pengar för dig i ditt företag. LRF Konsults vision är att göra det lättare att vara företagare och här lever vi verkligen upp till den! Vi finns med dig hela vägen från tidigt samråd till färdigt beslut med rimliga villkor för den dagliga driften.

Vad du får

  • Riktiga och kompletta ansökningshandlingar med snabbare handläggningstid
  • Stöd att planera och genomföra samrådsprocessen med närboende och övriga berörda
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – påverkan på kultur- och naturmiljöer, lukt, buller, skuggor, transporter, avfall, kemikaliehantering mm
  • Stöd att planera och beräkna gödselhantering och gödselspridning
  • Belysa teknikval för att tex minska ammoniakavgång och energi- och vattenförbrukning
  • Upprättande av kontrollplan för verksamheten
  • Bemötande av yttranden och ”tuffa” villkor
  • Eventuell överklagan med hjälp av jurist

Tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners hjälper vi dig med en helhetslösning så att du så snabbt som möjligt kan förverkliga dina utvecklingsplaner. Våra affärsrådgivare kan bistå med investeringsplanering och kalkylering, våra skattespecialister ser till att du i deklarationen är rätt rustad för din satsning och våra affärsjurister bistår vid avtalsskrivning etc. Ta kontakt och beskriv vad du vill göra så föreslår vi en skräddarsydd lösning utifrån dina behov.

Vilka miljöregler gäller ditt företag?

Läs mer vad som gäller>>