Egenkontroll

För att undvika skador på människors hälsa och omgivande miljö finns krav i miljöbalken på att du som företagare ska upprätta och följa egenkontrollprogram.

Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa rutiner som möjliggör att du upptäcker fel på utrustning eller felaktig hantering innan en skada skett. Det är ett pågående arbete som planeras, genomförs, följs upp och kontinuerligt förbättras.

Vår erfarenhet är att många lantbruksföretagare har svårt att hinna med att dels upprätta egenkontrollprogrammen och dels att säkerställa att de följs. Mindre lantbruksföretag klarar sig som regel med att upprätta en årlig miljöhusesyn, men för anmälnings- eller tillståndspliktiga lantbruksföretag krävs en utökad egenkontroll.

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret.

Vad du får

  • Kunskap om vad som krävs av dig och din personal
  • En godkänd dokumentation inför kontroll
  • Stöd att skapa och följa rutiner
  • Genomgång i medarbetargruppen
  • Uppföljning och uppdatering

Våra miljörådgivare anpassar egenkontrollen till din verksamhet och ambitionen är att göra den lätt att följa även med avancerade regelverk och en omfattande verksamhet.

Portrait

Kontakta mig med dina frågor

Petra Nilsson Tfn: 011-19 49 27 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Produktblad - Egenkontroll

Ladda ner och läs»

Vilka miljöregler gäller ditt företag?

Läs mer vad som gäller>>