Miljörapport

Företagare som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Senast den 31 mars varje år ska rapporten lämnas digitalt till Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) via Naturvårdsverkets centrala databas.

I din årliga miljörapport redovisar du hur din verksamhet har tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljörapporten är även ett verktyg för att stärka egenkontrollen i ditt företag, för att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen av din verksamhet och ger underlag för myndigheternas statistik och rapportering. Rapporten består av tre delar grunddel, textdel och en emissionsdeklaration (lämnas in av vissa verksamheter).

LRF Konsults miljörådgivare är allmänt kunniga på företagares miljöfrågor och miljöbalkenskrav men med en specialisering och fördjupning mot lantbrukets miljörfrågor. Vi bistår dig som driver ett tillståndspliktigt lantbruksföretagare att sammanställa Miljörapporten och att upprätta de beräkningar som krävs för att redovisa ditt företags miljöpåverkan.

Vad du får

  • Kunskap om vad som krävs av dig, din personal och ditt företag
  • Beräkningar av företagets miljöpåverkan
  • Hjälp med den digitala inrapporteringen till SMP
  • Stöd att skapa och sammanställa alla delar i årets Miljörapport
  • En godkänd Miljörapport för inlämning till tillsynsmyndigheten
  • Uppföljning och uppdatering

Vi hjälper dig även med egenkontrollen (länk) och att ansökningar om nytt Miljötillstånd (länk). Vi har även specialister på tvärvillkor (länk) och ”Greppa Näringen” som kan erbjuda subventionerad rådgivning på din gård.

Vilka miljöregler gäller ditt företag?

Läs mer vad som gäller>>