Framgångsrikt mjölkföretagande

- Utveckla ditt företag genom att jämföra dig med andra

Vill du också bli en framgångsrikare mjölkföretagare? I vår databas kan vi jämföra ditt företag med över 2000 andra mjölkbönder runt om i Sverige. Det i kombination med vår unika kompetens inom lantbruksekonomi ger dig en mycket bra bild över den aktuella lönsamheten.

Jämförelsen kan göras oberoende om du har din bokföring hos oss eller inte. Grundkravet är att du har din bokföring upplagd på data samt att du använder EU-baskontoplanen. Vi kan ge en intressant sammanställning av branschnyckeltal.

Vad du får

  • En sammanställning över branschens nyckeltal
  • Insikt i vilka intäkter, kostnader och produktionsvärde du borde kunna sikta på
  • Tillgång till vår unika kompetens inom lantbruksekonomi

Jämförelsen visar hur ditt företags intäkter och kostnader är jämfört med de mest framgångsrika respektive mindre framgångsrika. Vi ger en överskådlig information om vilka områden som är ditt företags styrkor respektive svagheter samt information om ditt företags maskinekonomi och hur dina produktionsnyckeltal ser ut.

Analysera din mjölkproduktion
Du som har mjölkproduktion kan genom LRF Konsults unika datalager jämföra dig med över 2000 andra mjölkbönder runtom i Sverige. Oavsett om du har robot, lösdrift eller uppbundet kan du jämföra dig med andra med samma system eller varför inte dina egna resultat genom åren. Eller kanske funderar du på att investera nytt? Hör med ditt närmsta LRF Konsultkontor för en jämförelse med andra.

Kontakta oss