Likviditetsbrist i ditt Mjölkföretag?

Lönsamheten för många mjölkföretagare är nu mycket ansträngd. Avräkningspriset sjunker och kostnaderna består eller ökar. Katastrof? Nej inte nödvändigtvis, men det är viktigt att agera i tid.

Det är viktigt att signalerna till finansiärer och leverantörer sker i tidigt läge vid likviditetsbrist. Ta kontakt med en ekonomisk rådgivare och produktionsrådgivare för att se vad man kan gör på kort och lång sikt för att öka intäkter och minska kostnader. Dra nytta av de erfarenheter som gjordes förra gången när det var hård likviditetsbrist – vad var bra och vad var dåligt? Se även den checklista som finns på LRFs medlemsnät: Checklista_krisftg.pdf

Kontakta oss