Nötköttsföretagande

Det finns en stark efterfrågan på svenskt kött, men mindre än 50 % av det nötkött som konsumeras i Sverige kommer från svenska gårdar. Sverige har goda förutsättningar för lönsam nötköttsproduktion, det syns bland annat i de jämförelser som görs med andra länder.

Att arbeta metodiskt med förbättrande åtgärder
Att lönsamheten växlar mellan uppgång och nedgång och att det sker betydligt snabbare än vi är vana vid historiskt står klart för alla. För att ändå nå de förväntningar på lönsamhet, fritid etc, som du ställer på ditt företag är det en fördel att använda sig av aktiv ekonomistyrning och uppföljning. Knepet är att jobba metodiskt för att effektivisera, höja intäkter och sänka kostnader. Framförallt blir det billigare när du, ofta mycket snabbt, måste lämna ett aktuellt resultatläge till en finansiär, underlag till din växtodling- eller produktionsrådgivare.

Har du expanderat finns en extra utmaning i att inte längre kunna hålla allt i huvudet, utan att med en växande verksamhet utarbeta nya rutiner och stödjande system.