Framgångsrikt nötköttsföretagande

- Utveckla ditt företag genom att jämföra dig med andra

Vill du också bli en framgångsrikare nötköttsföretagare? LRF Konsult har flest nötköttföretag i landet som kunder och vårt datalager ger dig möjlighet att jämföra dig med likartade företag. Det i kombination med vår unika kompetens inom lantbruksekonomi ger dig en mycket bra bild över den aktuella lönsamheten.

Jämförelsen kan göras oberoende om du har din bokföring hos oss eller inte. Grundkravet är att du har din bokföring upplagd på data samt att du använder EU-baskontoplanen. Vi kan ge en intressant sammanställning av branschnyckeltal.

Vad du får

  • En sammanställning över branschens nyckeltal
  • Insikt i vilka intäkter, kostnader och produktionsvärde du borde kunna sikta på
  • Tillgång till vår unika kompetens inom lantbruksekonomi

Jämförelsen visar hur ditt företags intäkter och kostnader är jämfört med de mest framgångsrika respektive mindre framgångsrika. Vi ger en överskådlig information om vilka områden som är ditt företags styrkor respektive svagheter samt information om ditt företags maskinekonomi och hur dina produktionsnyckeltal ser ut.

Analysera din nötköttsproduktion
LRF Konsult har flest nötköttföretag i landet som kunder och vårt datalager ger dig möjlighet att jämföra dig med likartade företag. Med LRF Konsults datalager har du också möjlighet att ta reda på om dina intäkter och kostnader är högre eller lägre än andra i din region eller i hela landet. Eller kanske funderar du på att investera nytt? Hör med ditt närmsta LRF Konsultkontor för en jämförelse med andra.

Kontakta oss