Att köpa skog

Medelåldern hos skogsägare ökar och i många sammanhang pratar och skriver vi om vad man bör tänka på inför en överlåtelse av sin skogsfastighet.

Men alla ni som läser detta står ju faktiskt inte inför ett generationsskifte så denna gång handlar det om er som är i en helt annan fas av ert skogsägande och i stället vill köpa mark, vad ska man tänka på då och hur går det till?

Förvärvstillstånd

Sedan drygt 25 år har vi en så gott som fri marknad för skogsfastigheter. Det innebär att i stort sett vem som helst kan köpa skog i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Förvärvstillstånd, som beviljas av länsstyrelsen, krävs om fastigheten är belägen inom glesbygds- eller omarronderingsområde. (Vilka församlingar som räknas som glesbygdsområde där du bor kan länsstyrelsen svara på.) Om köparen redan bor i glesbygdsområde, i samma kommun som fastigheten ligger i, krävs inget förvärvstillstånd. Men detta gäller fysiska personer!

För en juridisk person, till exempel ett bolag, är det däremot fortfarande svårt att få köpa skog. För juridiska personer krävs alltid förvärvstillstånd. För att de stora skogsbolagen ska få köpa mark krävs att de har sålt motsvarande areal någon annanstans. Bakgrunden till detta är att man från lagstiftarens (statens) sida vill behålla balansen mellan enskilt och storskaligt ägande. Enskilda privata skogsägare äger ungefär hälften av den svenska skogsmarken.

Budgivning eller anbudsförfarande

I de flesta fall sköter en fastighetsmäklare försäljningen av skogsfastigheten. Oftast finns ett datum då alla intressenter ska ha lagt ett bud eller anbud. Om man har budgivning så är det vanligt med en efterföljande förhandling då alla eller några av budgivarna erbjuds att lägga fler bud. Vid ett slutet anbudsförfarande däremot gäller de anbud (oftast skriftliga) som kommit in det angivna datumet. I båda fallen är det viktigt att inte komma med ett ”skambud”, eftersom man då sannolikt inte inbjuds till någon efterföljande förhandling. Varken bud eller anbud är bindande.

Det är viktigt att känna till att det är säljaren som bestämmer vem han eller hon vill sälja till, oberoende av buden. Att man lägger det högsta budet innebär alltså inte med automatik att man får köpa. Visst vill de flesta säljare få bra betalt men ofta är det bara ett av många önskemål. Man vill ofta sälja till någon som tänker flytta till gården och lika ofta har man någon eller några personer man inte vill sälja till. Eftersom det ofta är känslor inblandade kan det vara en bra idé att förklara sina avsikter med köpet, om man inte är bekant med säljaren sedan tidigare.

Köpekontrakt och köpebrev

När säljare och köpare är överens om såväl pris som övriga villkor är det dags för kontraktsskrivande. För fast egendom krävs ett skriftligt köpeavtal med vissa särskilda formkrav. Det vanligaste är att man först skriver ett köpekontrakt med alla villkor och detaljer. Sedan följer man upp det på tillträdesdagen med ett köpebrev, som kan liknas vid ett kvitto på erlagd betalning. Tillträdesdagen infaller ofta flera månader efter att man skrivit kontrakt.

Förköpslagen

Tidigare hade kommuner förköpsrätt när lantbruksfastigheter såldes och kunde på så vis träda i köparens ställe. Syftet var att kommunerna skulle kunna köpa mark som behövdes för till exempel bebyggelse eller friluftsområden. Denna lag upphävdes 2010 och kommunerna får numera köpa mark på samma villkor som alla andra spekulanter.

Lagfart eller fastighetsreglering

Efter tillträdet har köparen tre månader på sig att söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten. Stämpelskatt utgår med 1,5 procent av köpeskillingen. Om man redan äger en fastighet i närheten (Tillköp av grannar är vanligt!) kan man istället välja att ansöka om fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten. Den nya fastigheten slås då ihop med den gamla och man slipper stämpelskatten. Dock får man istället betala en avgift till lantmäteriet, men den kan ofta vara lägre än stämpelskatten.

Har du frågor och funderingar om köp av skogsfastigheter? Tveka inte att kontakta oss i formuläret nedan eller via vårt växelnummer.

Kontakta oss

Digital Skogsägare - hur enkelt som helst

 

Kombinera nya digitala verktyg som ger dig ordning och reda i din skogsfastighets ekonomi på ett enkelt sätt. Prova gratis under 30 dagar! 

Bli Digital Skogsägare nu>>