Kan jag göra avdrag trots avverkning före köpet?

I tidningen Land Skogsbruk besvarar Vibeke Alstad, Skogsekonom på LRF Konsult, på läsarnas skogsrelaterade frågor.

Fråga:

Jag äger en skogsfastighet sedan många år. Under våren 2016 gjorde jag en relativt stor avverkning. Under hösten 2016 köpte jag en ny skogsfastighet i en annan kommun. Kan jag vid årets deklaration använda mig av skogsavdrag trots att avverkningen skedde på min gamla skogsfastighet och dessutom före tillköpet av den nya?

Vibeke Alstad svarar:

Ja, det går utmärkt. När man förvärvar en skogsfastighet via oneröst fång (köp eller byte) får man skogsavdragsutrymme. Skogsavdragsutrymmet motsvarar halva köpeskillingen för skogen, om fastigheten innehåller annat än skog får man fördela köpeskillingen med hjälp av taxeringsvärdets delvärden. När man sedan avverkar har man möjlighet att utnyttja skogsavdrag.

Även om man får skogsavdragsutrymme vid ett köp av en specifik fastighet så spelar det ingen roll var avverkningen sker utan det går bra att använda skogsavdrag efter avverkning på den gamla fastigheten. Det går också bra att avverkningen skett före köpet, bara det rör sig om samma inkomstår! Det maximala skogsavdraget ett enskilt år är 50 procent av intäkten av avverkningsrätt och 30 procent av intäkten av leveransvirke.

Har man gjort ett rationaliseringsförvärv får man förhöjd avdragstakt de första åren och kan då göra skogsavdrag med hela intäkten av avverkningsrätt och 60 procent av intäkten av leveransvirke. Skogsavdragsutrymmet är däremot i princip lika stort vid rationaliseringsförvärv som vid ett "vanligt" förvärv.

Skogsavdrag är ett sätt att skjuta upp beskattningen av skogsintäkter till den dag man säljer sin skogsfastighet, då ska de nyttjade skogsavdragen återföras till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. Det är alltså inget permanent avdrag, men kostar inget i ränta och räknas heller inte upp med inflationen.

Har du en fråga till Vibeke Alstad?

Då är du välkommen att mejla den till redaktionen på Land Lantbruk genom att skicka ett mejl till deras redaktion».