Kan underskottet föras över till min dotter?

I tidningen Land Skogsbruk besvarar Vibeke Alstad, Skogsekonom på LRF Konsult, på läsarnas skogsrelaterade frågor.

Fråga:

Jag äger en skogsfastighet sedan många år. Då jag tog över bestod fastigheten mest av ungskog och jag har under lång tid investerat mycket tid och kraft i skogen. Vägnätet var också dåligt utbyggt vilket jag har åtgärdat efterhand. Detta har medfört att verksamheten har gått med underskott de allra flesta åren så jag har ett stort sparat underskott. Detta underskott kommer väl till pass den dag då fastigheten börjar generera överskott, vilket beräknas ske om cirka 10 år då den äldsta skogen blir avverkningsmogen. Nu börjar jag bli till åren och funderar på att överlåta skogsfastigheten till min dotter. Hur för jag på bästa sätt över mitt sparade underskott till henne?

Vibeke Alstad svarar:

Det kan du dessvärre inte göra! Det spelar ingen roll om överlåtelsen sker som köp eller gåva, ett underskott kan aldrig föras över till någon annan. Detta faktum måste man se upp med i samband med generationsskiften för många har det som du! Lösningen på detta kan vara att överlåtaren avverkar skog åren före överlåtelsen eller förbehåller sig en avverkningsrätt i samband med överlåtelsen. Det kan ju handla om stora summor som det är tråkigt att gå miste om. Ännu lättare är det att sparade underskott tappas bort i dödsbon. Den dagen dödsboet upphör är underskottet förlorat. Ett enmansdödsbo upphör när bouppteckningen registreras vilket brukar ske ganska snabbt så här gäller det verkligen att se upp! Ett sparat underskott innebär en framtida skattefri intäkt och får sparas så länge man bedriver näringsverksamhet, någon tidsgräns finns inte. Så se till att få med alla kostnader i ditt bokslut varje år, även om beloppen ett enskilt år är små blir det med tiden stora summor!

Har du en fråga till Vibeke Alstad?

Då är du välkommen att mejla den till redaktionen på Land Lantbruk genom att skicka ett mejl till deras redaktion».