Lågt utbud av fastigheter skapar säljläge?

Fortsatt hög efterfrågan på fastigheter
Utbudet av jord- och skogsfastigheter ökar ungefär i takt med att snötäcket smälter. I södra Sverige har marknaden varit igång ett tag och längst upp i norra Sverige har marknaden precis kommit igång. När vi på LRF Konsult summerade 2015 års statistik över fastigheter förmedlade på den öppna marknaden, kunde vi konstatera att priset på skogsmark ökat kraftigt i södra och mellersta Sverige samt att den negativa pristrenden i norr bröts någon gång i mitten av 2015. Samtliga bördighetsklasser av åkermark steg likaså i värde. Kännetecknande för inledningen av 2016 är att utbudet av jord- och skogsfastigheter varit lägre än tidigare år. Intressenter finns det dock generellt gott om. Ett lågt utbud och ett stort intresse hos intressenter leder till ett köptryck.

Det är också något LRF Konsults fastighetsmäklare runt om i Sverige vittnar om, att det finns flera köpare än säljare just nu, med undantag för lokala avvikelser. Vi förstår att intresset för att investera i jord och skog är stort. Vi har en situation i Sverige idag med anmärkningsvärt låg ränta. Detta skapar ett läge där en fastighets avkastningsförmåga många gånger blir attraktiv på de nivåer marknaden är beredd att betala idag. De attraktiva priser marknaden är beredd att betala torde dock även locka fler att sälja. Köparna finns ju därute och är beredda att betala bra!

Funderar du på att sälja?

Det finns många faktorer som gör att vi på LRF Konsult tror att prisbilden även i morgon kommer vara fortsatt stabil. Det vi med säkerhet vet är att man generellt får bra betalt idag, när man säljer jord eller skog. Funderar du på att sälja? Då är en rekommendation att göra det nu, när vi vet att läget är gynnsamt med låga räntor och lågt utbud. Kontakta gärna mig så berättar jag vidare om hur jag tänker, samt kopplar ihop dig med en av LRF Konsults duktiga fastighetsmäklare eller fastighetsvärderare för en förutsättningslös diskussion.

Kontakta oss