Om ingen tar över

I Sverige har skogsfastigheter av tradition gått vidare inom familjen. Många av dagens skogsägare har tagit över sin fastighet från sina föräldrar eller någon annan äldre släkting.

Men i takt med att samhället förändras och fler ägarkategorier kommer in i skogsbruket blir det allt vanligare att det inte finns någon att lämna över till, lösningen i dessa fall blir oftast en försäljning på den öppna marknaden. Eftersom ett antal av er som läser detta rent statistiskt kommer att sälja er fastighet en dag kommer här några råd inför en sådan försäljning.

De flesta säljare vill ha så bra betalt som möjligt men är det en gammal släktgård man säljer kan det kännas väl så viktigt att sälja till rätt köpare! För just det är det svårt med allmängiltiga råd så mina råd utgår från att du ska få ut ett så bra pris som möjligt.

Bäst betalt får du i regel för en välskött fastighet med bra arrondering, lagom stora avdelningar och ett bra vägnät. Dessa faktorer är dock långsiktiga och inget du kan fixa inför en försäljning men här kommer några saker som du kan ordna på relativt kort tid:

Se till att fastigheten är så fri som möjligt från arrenden och nyttjanderätter, trots att du inte vill bedriva jakt kan ju köparen vilja det! Även om de nya ägarna ofta vill behålla gamla arrendatorer är det viktigt att de får skriva nya avtal och fatta beslutet själva.

Ta reda på vilka pantbrev som finns uttagna i fastigheten. Finns det gamla fysiska pantbrev så se till att leta upp dem, hittar du dem inte så inled processen med dödning, det tar lång tid!

Lägg lite energi på dina skogsvägar, röj och grusa. Det kostar förhållandevis lite men ger ett positivt intryck för spekulanterna!

Se till att skogsvården inte släpar efter. Plantera, hjälpplantera och röj! En köpare vill oftast inte börja med att lägga ner pengar på något som redan borde varit gjort!

Märk ut gränserna tydligt. Är du själv osäker så ta med dig grannen ut i skogen och märk tillsammans. För en ny ägare är det värdefullt att veta var gränsen går!

Vänta med att avverka, detta råd gäller framförallt den gallring som kan skjutas på! Rent ekonomiskt får du bättre betalt för kubikmetrarna du säljer ihop med fastigheten än det netto du får från avverkningen, dessutom känns det psykologiskt bättre för köparen om det finns avverkning att göra, vilket tenderar att höja betalningsviljan. Vänta alltså även med slutavverkningen om du inte till exempel har ett stort sparat underskott att utnyttja!

Inför en försäljning bör du också se till att städa och fixa till lite runt gården. Måla ekonomibyggnaderna och kör iväg det där gamla skrotet som blivit liggande. Det är relativt billigt och gör mycket för intrycket!

Om det finns ett bostadshus på fastigheten kan du kontakta en besiktningsman och låta göra en muntlig besiktning. Därefter kan du fixa till de enkla fel som upptäcks. Här gäller det givetvis att göra det bra och inte ”fusklaga” för att dölja ett fel, det kan få rakt motsatt effekt! En bra grundregel är att laga och renovera som om du själv skulle bo kvar i huset.

Ett viktigt underlag för spekulanterna är en ny skogsbruksplan, det ska man alltid ha inför en försäljning! Den kan du naturligtvis låta göra redan innan du kontaktat någon mäklare men helst inte flera år i förväg, ju färskare den är desto bättre!

Slutligen, vilken mäklare ska du välja? I första hand ska du välja en person som du trivs med och litar på, personkemi är viktigt! Förutom det ska du välja en mäklare som är specialiserad på lantbruksfastigheter, en villamäklare vet i de flesta fall ingenting om vare sig skogsbruk eller skogsbeskattning, vilket är negativt både för dig som säljare och för de presumtiva köparna. Bäst affär görs under ledning av någon som både förstår fastigheten och kan ge råd om ekonomi och juridik kring både affären och näringsverksamheten!

Lycka till!

Digital Skogsägare - hur enkelt som helst

 

Kombinera nya digitala verktyg som ger dig ordning och reda i din skogsfastighets ekonomi på ett enkelt sätt. Prova gratis under 30 dagar! 

Bli Digital Skogsägare nu>>

 

Kontakta oss