Räntefördelning - vad är det för något?

I tidningen Land Skogsbruk besvarar Vibeke Alstad, Skogsekonom på LRF Konsult, på läsarnas skogsrelaterade frågor.

Fråga:

Räntefördelning är en av delarna i det som kallas neutral företagsbeskattning, som gäller alla enskilda näringsidkare.

Vibeke Alstad svarar:

Syftet med räntefördelningen är att enskilda näringsidkare ska kunna plocka ut avkastning från den investering som företaget utgör och skatta den i inkomstslaget kapital, detta blir då att jämföra med utdelning från ett aktiebolag. Hur mycket man får räntefördela varje år beror på hur stort kapitalunderlag man har i sin näringsverksamhet den 31 december året före inkomståret.

I kapitalunderlaget räknas de flesta av näringsverksamhetens tillgångar och skulder in. För vissa tillgångar, till exempel fastigheter, finns speciella värderingsregler. Om man har ett kapitalunderlag på minst 50 000 kronor får man använda sig av räntefördelning. På kapitalunderlaget beräknas en ränta som vanligtvis ligger mellan 6 och 9 procent, beroende på statslåneräntan. Detta belopp är den summa man får flytta från inkomst slaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital det enskilda inkomståret.

Vid vårens deklaration, som avser inkomståret 2016, är räntan 6,65 procent. Räntefördelningsbelopp som inte nyttjas får sparas till kommande år, på detta sätt kan det i ett skogsbruk bli ganska stora summor till slut.

Den stora vinsten med räntefördelning är den lägre skattesatsen i kapital, 30 procent, mot mellan 45 och 65 procent i inkomstslaget näringsverksamhet. Nackdelen kan vara att inkomst i kapital inte är vare sig sjukpennings eller pensionsgrundande, men de flesta skogsägare har redan dessa förmåner via sin tjänsteinkomst. Räntefördelning innebär inte någon uppskjuten skatt utan det resultat man tar ut via räntefördelning är skattat och klart!

Vi hjälper dig

Kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret här bredvid.

Har du en fråga till Vibeke Alstad?

Då är du välkommen att mejla den till redaktionen på Land Lantbruk genom att skicka ett mejl till deras redaktion».