Sju deklarationsavdrag en skogsägare inte får missa!

Här nedan har vi listat ett antal avdrag som är vanliga för skogsägare som bedriver enskild näringsverksamhet och avslutar året med ett förenklat årsbokslut. Stäm av och se om du har rätt till något – eller alla – avdragen!

  1. Verktyg, maskiner och andra inventarier som du behöver för företagets verksamhet och som slits ut inom tre år får dras av direkt. Det saknar betydelse vad föremålet kostade vid inköpet. Det viktiga är att du kan visa att livslängden är högst tre år.
  2. Inköp av ett inventarium som du köpt in för en summa som uppgår till högst 22 150 kronor exkl. moms under 2016 får du också dra av direkt. Det gäller t ex en mobiltelefon eller en Ipad som behövs i företagets verksamhet. Men se upp, har du köpt inventarier som hör ihop på ett naturligt sätt, t ex en maskin med extra utrustning, ses denna anskaffning som ett inventarium. Om inköpen tillsammans uppgår till 22 150 kronor exkl. moms eller mer får kostnaden alltså inte dras av direkt. Istället får du göra avdrag för värdeminskning varje år. Samma gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.
  3. Har du ett totalt restvärde för inventarier som är under 5000 kr får du skriva av hela beloppet.
  4. Glöm inte att avdrag för resor i näringsverksamheten får göras med 18:50 kronor /mil för resor med den privata bilen. Anteckna alla resor du gör i näringsverksamheten, det är säkert fler än du tror!
  5. Har du ett barn som arbetat i företaget får du avdrag för utbetald lön som är marknadsmässig. Det gäller endast lön som betalats till barn som fyllt 16 år. Notera att lön till make inte får dras av i enskild näringsverksamhet.
  6. Om verksamheten har större kostnader än intäkter skapas ett underskott. Detta underskott sparas och förs vidare till nästa år. Det sparade underskottet kan sedan byggas på i många år, det finns ingen tidsgräns utan det får i princip sparas så länge man bedriver näringsverksamhet. Den dag verksamheten ger ett överskott så kvittas detta i första hand mot sparat underskott vilket medför en skattefri intäkt. Så glöm inte att ta med alla kostnader som hör till din näringsverksamhet i bokföringen, även om de kan verka små och obetydliga så kan det med tiden bli stora summor!
  7. Om man har avverkat skog och inte har något sparat underskott att kvitta detta mot kan skogskontot vara en bra lösning. Syftet med skogskontot är att utjämna inkomster mellan åren och det fungerar så att obeskattade medel sätts in på ett särskilt bankkonto. Pengarna måste stå inne på kontot i minst 4 månader och får maximalt stå inne i 10 år. Därefter beskattas uttagen som skogsinkomst. På detta sätt kan man alltså fördela sin skogsinkomst på 10 år istället för ett!

Kontakta oss

Digital Skogsägare - hur enkel som helst

Kombinera nya digitala verktyg som ger dig ordning och reda i din skogsfastighets ekonomi på ett enkelt sätt. Prova gratis under 30 dagar! 

Bli Digital Skogsägare nu