Sydsvenskt skogsbruk – konferensen för aktivt skogsbruk i Sydsverige

Den 8 mars anordnas för första gången en konferens för alla med engagemang för aktivt skogsbruk i Sydsverige. Agris Media som arrangerar konferensen, där LRF Konsult är en av sponsorerna, hoppas att det skall bli den nya mötesplatsen för markägare, tjänstemän och forskare med intresse för aktivt skogsbruk.

Sydsvenskt Skogsbruk kommer att samla uppemot 300 skogsbrukare från södra Sverige under en dag i Alvesta. Med detta vill man visa på kraften som finns och reflektera över vilka anpassningar som väntar i en utmanade framtid med ändrat klimat, marknad, krav på hänsyn och näringspolitik.

Dagen kommer att bjuda på olika seminarier och ett marknadstorg kommer att finnas med utställare i branschen som presenterar sig och sina erbjudanden.

LRF Konsult kommer att finnas presenterade med en monter som är bemannad av både skogsekonomer och fastighetsmäklare i området.

Årets program

Dagen kommer att börja med att forskare ifrån SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk presenterar nyheter och resultat om hur skogsbruket kan utvecklas. Därefter blir det näringspolitik då Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, Linda Berglund från WWF, professor Sten Nilsson och skogsägaren Camilla Logarn ger sin syn på hot och möjligheter för skogsbruket i framtiden.


Efter lunch kommer IKEA:s skogschef Ulf Johansson och berättar om deras krav på virke. Magnus Niklasson från Skogsindustrierna talar om Brexit och  skogsägaren Kristina Lindelöf om de stora möjligheterna på skogsgården. 

Dagen avslutas med kaffe och en paneldiskussion där de viktigaste skogsaktörerna i Sydsverige ger sin syn på framtiden för din skog.

Totalt får du höra ett 15-tal talare berätta om vart världens mest aktiva skogsbruk är på väg - det i Sydsverige. Läs det detaljerade programmet på sydsvensktskogsbruk.se.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 8 mars 2019 på Kulturens hus i Alvesta. Programmet startar 8.30 med registrering och avslutas kl 16.00.

Kostnad och anmälan

Konferensen kostar 1 500 kronor, men som kund hos LRF Konsult får rabatt och betalar bara 950 kronor, exklusive moms, studenter betalar 450 kr. Avgiften är avdragsgill. I priset ingår lunch och fika.

Anmälan sker på sydsvensktskogsbruk.se alternativt sydsvensktskogsbruk@agris.seeller 070-290 06 28.

Har du frågor angående LRF Konsults medverkan så kontakta Vibeke Alstad i Ronneby via formuläret.