Vad gäller när du fått skadad skog?

I augusti härjade en brand i Västmanland och många skogsägare drabbades, både direkt och indirekt. Detta har aktualiserat frågan vad som gäller, rent skattemässigt, för den som fått skadad skog.

Reglerna är självklart desamma om skogen är skadad av något annat som till exempel vind eller insekter.

Skadad skog innebär ofta att man får en oplanerad skogsinkomst. Vilka skattemässiga verktyg finns då för att den drabbade skogsägaren ska kunna styra beskattningen av denna inkomst på bästa sätt?

Skogskonto/Skogskonto med förhöjd insättning/Skogsskadekonto

Skogskontots syfte är att dela upp en inkomst på flera år och på så vis undvika onödigt hög beskattning. På ett skogskonto får man sätta in en viss andel av den virkeslikvid man fått. Även försäkringsersättning för skog och skogsprodukter får sättas in på skogskonto. Man sätter in på skogskonto i samband med deklarationen och kontot får behållas i maximalt 10 år.

Har man fått skador som omfattar två års tillväxt eller mer får man använda skogskonto med förhöjd insättning. Det är fortfarande ett vanligt skogskonto som får behållas i 10 år men man får sätta in en större andel av virkeslikviden.

Om skadorna på skogen är så omfattande att de motsvarar en tredjedel av avkastningsvärdet och den huvudsakliga delen av årets skogsintäkt kommer från skadad skog får man sätta in på skogsskadekonto. Ett skogsskadekonto får behållas i maximalt 20 år. Andelen av virkeslikviden som får sättas in är samma som på ett skogskonto med förhöjd insättning.

Gemensamt för alla tre typerna är att insättningen inte får leda till underskott i näringsverksamheten och därför är det väldigt viktigt att inte göra insättningen förrän bokslutet är färdigt! Skogskontoinsättning ska alltid göras på våren, efter att bokslutet är färdigt men innan deklarationen lämnas in!

Ersättningsfond

Försäkringsersättning får avsättas till ersättningsfond. Om det handlar om skador på skog så blir det en ersättningsfond för mark men det finns även ersättningsfonder för inventarier, byggnader, markanläggningar och djurlager. Syftet med ersättningsfonden är att den oplanerade intäkten ska kunna återinvesteras utan att först beskattas. Får man skador på skogen kan man alltså använda sin ersättningsfond till att köpa ny mark. Fonden avsätts i deklarationen och måste användas inom tre år. Har man inte lyckats köpa ny mark inom tre år kan perioden förlängas med maximalt tre år till. Har man inte använt fonden inom dessa sex år återförs fonden till beskattning i inkomstslaget kapital. Vid återföringen görs ett tillägg på 30 procent av fondens belopp. Med detta tillägg blir alltså skatten 39 procent vilket ändå innebär en lägre beskattning jämfört med inkomstslaget näringsverksamhet.

Förutom försäkringsersättning får även till exempel intrångsersättning vid naturreservat och ersättning i samband med rationaliseringsförvärv avsättas till ersättningsfond.

Kontakta oss

Digital Skogsägare - hur enkelt som helst

 

Kombinera nya digitala verktyg som ger dig ordning och reda i din skogsfastighets ekonomi på ett enkelt sätt. Prova gratis under 30 dagar! 

Bli Digital Skogsägare nu>>