Vad innebär det att vara aktiv?

I tidningen Land Skogsbruk besvarar Vibeke Alstad, Skogsekonom på LRF Konsult, på läsarnas skogsrelaterade frågor.

Fråga:

I deklarationen ska man ange överskott av aktiv eller passiv näringsverksamhet. Vad innebär aktiv näringsverksamhet? Är man aktiv om man själv jobbar i skogen?

Vibeke Alstad svarar:

Nej, så enkelt är det inte, att man är en aktiv skogsägare och skogsbrukare innebär inte med automatik att man bedriver aktiv näringsverksamhet.

Skatterättsligt kan näringsverksamhet vara aktiv eller passiv. Inkomsten beskattas på olika sätt, den passive betalar särskild löneskatt och får ingen sjukpenning eller pension medan den aktive betalar egenavgifter (som är något högre än den särskilda löneskatten) och får såväl sjukpenning som pensionspoäng i förhållande till sin inkomst.

För att en näringsverksamhet ska räknas som aktiv brukar riktvärdet vara att man ska lägga ner en tredjedels årsarbetstid, mellan 500 och 600 timmar. Det innebär att man kan lägga ner åtskilligt arbete och ändå räknas som passiv, 600 timmar är ju mer än 1,5 timme varje dag året runt. Dock finns ingen skarp gräns och om man har en liten fastighet så kanske det inte finns så mycket jobb på ett år, då kan man ändå räknas som aktiv om man har utfört allt jobb själv. De relativt höga kraven på aktiv näringsverksamhet gör att många skogsägare bedriver passiv näringsverksamhet.

Hur många timmar man lägger på sin skogsfastighet kan förstås variera stort mellan åren men grundregeln är att verksamheten bedrivs i samma form ändå. Ett enstaka år med lite jobb diskvalificerar alltså inte den aktive.

Man registrerar inte någonstans om näringsverksamheten är aktiv eller passiv. Det styr bara vilken ruta man redovisar sitt över- eller underskott i på deklarationsblanketten. Däremot kan man förstås få en fråga från Skatteverket och då får man vara beredd att motivera sitt val.

Har du en fråga till Vibeke Alstad?

Då är du välkommen att mejla den till redaktionen på Land Lantbruk genom att skicka ett mejl till deras redaktion».