VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Certifiering av ditt skogsinnehav – Grönt Paraply AB

Grönt Paraply i Sverige AB är en renodlad paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsbruk. Grönt Paraply kan idag erbjuda privata och offentliga skogsägare en enkel och kostnadseffektiv certifiering enligt den svenska FSC®-standarden.

Grönt Paraply tar ansvar för att skogsägaren blir certifierad, men skogsägaren fortsätter att ansvara för förvaltning och försäljning av virke.

Gruppcertifiering är normalt att föredra framför enskild certifiering för alla skogsägare utom de riktigt stora. De skogsägare som anslutits fram till 2017 äger tillsammans ungefär 60 000 hektar, varav tre fjärdedelar består av produktiv skogsmark. Ungefär 18 procent av den produktiva arealen är avsatta till naturvård. De anslutna medlemmarna består av framförallt kommuner, men också privata skogsägare och aktiebolag.

Välkommen in under paraplyet! Ta gärna kontakt med oss enligt nedan för mer info och material samt uppgifter om vad det kostar att få skogsinnehavet certifierat genom Grönt Paraply. Vi har licensnummer C006219 och certifikatets reg. nr. är SA-FM/COC-001104. Läs mer på www.grontparaply.se

Produktansvarig Grönt paraply och certifiering av skog är Martin Persson. Du tar enkelt kontakt med honom genom formuläret här bredvid till höger.