VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Kontakt och synpunkter

FSC® är ett öppet system och välkomnar synpunkter och klagomål.

Synpunkter som rör en FSC-certifierad skogsägare
Om du har synpunkter eller klagomål på hur skogsbruket bedrivs hos en av Grönt Paraplys gruppmedlemmar kontaktar du i första hand respektive medlem.

Generella frågor besvaras av Grönt Paraplys gruppledare Martin Persson, använd kontaktformuläret här till höger för att kontakta honom direkt.

Klagomål på hur en FSC-certifiering eller FSC-revision har utförts
Kontakta i första hand Grönt Paraplys gruppledare om du har synpunkter eller klagomål på hur vi har bedömt medlemmens verksamhet och tillämpning av standarden.
Tycker du inte att det ger resultat kan du kontakta Grönt Paraplys certifieringsföretag som är Orbicon A/S (licensierad av Soil Association Woodmark).

Är du fortfarande missnöjd med de svar du får kan du vända dig till FSC:s internationella ackrediteringsenhet: accreditation@fsc.org. Du kan också vända dig till Svenska FSC.

Synpunkter på den svenska FSC-standarden
Stöter du på oklarheter, språkliga fel eller sakfel i standarden kan du fylla i blanketten Standardsynpunkter på FSC:s hemsida och skicka den till Svenska FSC:s kansli per meil, info@fsc-sverige.org eller per post.

Information om Grönt Paraply
Grönt Paraplys licensnummer: FSC C006219
Hemsida: www.grontparaply.se
Grönt Paraplys gruppledare är Martin Persson, kontakta honom genom kontaktformuläret här till höger.

Offentlighet
En sammanfattning av huvudpunkterna i skötselplanerna ska hållas offentlig och respektive gruppmedlem kan därför lämna ut dem vid förfrågan.