Ekonomiska effekter vid skogsskada

Med anledning av de många bränderna runt om i Sverige så kommer här kort information om vad man ska tänka på om man drabbats av skador och hur man ska hantera de ekonomiska och juridiska effekterna av dessa skador. Nedan listar vi de frågor där LRF Konsult kan vara behjälpliga.

Ser man på lite längre sikt så kan det upp nya frågor som ska hanteras av de drabbade. Nedan listar vi några av dessa frågor där vi på LRF Konsult kan vara behjälpliga.

Skattefrågor
Skadad skog innebär ofta att man får en oplanerad skogsinkomst. Vilka skattemässiga verktyg finns då för den drabbade skogsägaren?

Skogskonto/Skogskonto med förhöjd insättning/Skogsskadekonto
Skogskontots syfte är att dela upp en inkomst på flera år och på så vis undvika onödigt hög beskattning. På ett skogskonto får man sätta in en viss del av den virkeslikvid man fått. Även försäkringsersättning för skog och skogsprodukter får sättas in på skogskonto. Man sätter in på skogskonto i samband med deklarationen och kontot får behållas i 10 år.

Har man fått skador som omfattar två års tillväxt eller mer får man använda skogskonto med förhöjd insättning. Det är fortfarande ett vanligt skogskonto som får behållas i 10 år men man får sätta in en större del av virkeslikviden.

Om skadorna på skogen är så omfattande att de motsvarar en tredjedel av avkastningsvärdet och den huvudsakliga delen av årets skogsintäkt kommer från skadad skog får man sätta in på skogsskadekonto. Ett skogsskadekonto får behållas i 20 år.

Gemensamt för alla tre typerna är att insättningen inte får leda till underskott i näringsverksamheten och därför är det väldigt viktigt att inte göra insättningen förrän bokslutet är färdigt!

Ersättningsfond
Försäkringsersättning får avsättas till ersättningsfond. Om det handlar om skador på skog så blir det en ersättningsfond för mark men det finns även ersättningsfonder för inventarier, byggnader, markanläggningar och djurlager. Syftet med ersättningsfonden är att intäkterna p.g.a. skadan ska kunna återinvesteras utan att först beskattas. Får man skador på skogen kan man alltså använda sin ersättningsfond till att köpa ny mark. Fonden avsätts i deklarationen och måste användas inom tre år. Har man inte lyckats köpa ny mark inom tre år kan perioden förlängas med maximalt tre år till. Har man inte använt fonden inom dessa sex år återförs fonden till beskattning i inkomstslaget kapital. Vid återföringen görs ett tillägg på 30 procent av fondens belopp. Med detta tillägg blir alltså skatten 39 procent vilket ändå innebär en lägre beskattning jämfört med inkomstslaget näringsverksamhet.

Förutom försäkringsersättning får även till exempel intrångsersättning vid naturreservat och ersättning i samband med rationaliseringsförvärv avsättas till ersättningsfond.

Intrång
I brandens spår kan det mycket väl tänkas att staten kommer att vilja skydda skog genom att till exempel bilda naturreservat. Du vet väl att du som markägare kan vända dig till någon av LRF Konsults Intrångsexperter för hjälp med granskning av värderingar och förhandling om ersättning. Staten betalar i de flesta fall hela ombudskostnaden!