Skogsfastighet

11,1 ha nära Umeå

Högstbjudande

490 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 21 jul, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,1 ha
Skogsmark
9,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,9 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Virkesförråd
1 174 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

UMEÅ RÖBÄCK 14:8

Adress

Attraktiv skog nära Umeå 90586 Umeå

Om fastigheten

Nu ges möjlighet att förvärva den obebyggda skogsfastigheten Umeå Röbäck 14:8
– Beläget strax utanför stan i närheten av Hälje Gård.
– Mycket fina jaktmöjligheter!
– Närhet till närservice
– Bli en byaman! Fastigheten har mantal.

Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 9,9 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 1 174 m³sk. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 48 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har sin har tyngdpunkt mellan 30 – 65 år. Marken är att anse som bördig i området med en medelbonitet på 4,6 m³sk per hektar/år.

För mer info kontakta ansvarig skogsmäklare Robin Lindström på robin.lindstrom@lrfkonsult.se alt jägmästare Erik Grafström.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Gränserna kan vara bristfälligt uppmarkerade.

Jakt

Jakt i Kasamark VVO 2969 ha.

Skattetal

Mantal 1/14

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen
finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter