Lantbruk

138 ha i Gendalen-Sollebrunn

Utgångspris

9 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 30 sep, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Virkesförråd
17 691 m3sk
Boyta
190 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ALINGSÅS JÄRBODEN 2:1, SVALBACKEN 1:6 och SVALBACKEN 1:8

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva en rejäl fastighet belägen mellan Sollebrunn och Nossebro. Fastigheterna har en totalareal om ca 138 hektar och utgörs av flera skiften. Den produktiva skogsmarken omfattar ca 95 ha med ett virkesförråd som rymmer både avverkningar och långsiktig skogsskötsel. Goda viltstammar ger möjligheter till fina jakt tillfällen.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Järboden 2:1

Stall/Ladugård

Ladugård uppförd i trä, stående panel, takbeklädnad av tegel, hängrännor av plåt. Byggnad innehållande sadelkammare samt stalldel med 4 hästboxar. Äldre uppställningsplatser för kor, betonggolv. Förrådsdel med lastkaj för traktor. Loge med trägolv.

Äldre ladugård/maskinförvaring

Byggnad med uppförd stomme i både tegel och trä. Stående panel, takbeklädnad av plåt. Hängrännor av plåt. Äldre ladugårdsdelen(tegel) används som förråd och förvaring av gårdsmaterial. Loge med trägolv.

Andra delen av byggnaden används till stor del som förråd samt uppställningsplats för gårdens maskiner och redskap. Loge med trägolv.

Brygghus

Fin byggnad uppförd i timmer med jordkällare. Fasad av stående träpanel, takbeklädnad av tegel, hängrännor av plåt. Golv av trä samt tegel vid entré. Öppet vindsloft.

Övriga byggnader

I anslutning brukningscentrum ligger tre enklare byggnader som används som garage/förråd. Fasader av stående träpanel och taktäckning av tegel och plåt

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan som är genomförd med fältbesök under våren (april) 2019 av Södra.

Fastigheten är delad i 6 skiften. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 94,9 ha med ett virkesförråd om ca 17 700 m³sk, varav ca 8 200 m³sk är S2-skog. Medelbonitet uppgår till ca 7 m³sk per ha/år. Medeltalet för fastigheten är 186 m3sk/ha . Trädslagsblandning 56% tall, 31 % gran, 3 % björk och 10 % övrigt löv.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda i områden på frisk till fuktig mark. Södra delarna av fastigheten är präglat av hagar och betesmarker. Lättframkomlig terräng med normala köravstånd med bra nätverk av skogsbilvägar och kompletterande basvägar.

På fastigheten är avdelningarna 1, 8, 12, 16, 22, 23, 24 och 30 avsatta för att uppnå godkänd mijövård/certifiering. Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Spekulanter skall vara väl medvetna om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Skogsvård

Se bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Enskild jakt inom fastigheterna. Jakträtten är upplåten muntligt per den 30 juni 2020 och övertas av köparen från och med den 1 juli 2020.

Åkermark

31,1 ha inägo/åkermark enligt skogsbruksplanen varav 25,83 ha är stödberättigad åkermark samt 2,73 ha är stödberättigad betesmark enligt Jordbruksverkets blockkarta. Arealerna är fördelad på flera mindre skiften. Jordarten är övervägande sandigmo med lerinslag.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter som f.n. är 29.00 Stödrätterna överförs till köparen i god tid inför 2020-års SAM-ansökan.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickas till LRF Konsult , Vårgårda Box 93, 447 23 Vårgårda, alternativt karl-johan.andersson.@lrfkonsult.se . OBS! Märk kuvertet ".Järboden", använd bifogad budblankett.

Visning

Meddela intresse för visning med intresseanmälan till karl-johan.andersson@lrfkonsult.se.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Områdesbeskrivning

Bjärkebygden- en plats för alla!

Sollebrunn är centralorten i Bjärke, Där finns skola, butiker, restauranger och kaféer.

En klassisk mellanbygd mellan skog och Varaslätten. Öppna fält i dalgångar som omgärdas av skogspartier med barr- och lövskog.

Bjärkebygden erbjuder fina rekreationsområden, slottsparker, sjöar, skog och vandringsleder. Bjärke är en livaktig del av Alingsås kommun som årligen besöks av ca 100 000 turister där Antens-Gräfsnäs Museijärnväg med Gräfsnäs slott är en stor turistattraktion.

Område har en utbyggd service, väl fungerande skolor och ett aktivt näringsliv, som representeras av Bjärkeföretagens förening.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 925 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter