Lantbruk

14 ha välskött 40-60 årig skog i Östanvik, Furudal

Utgångspris

675 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 30 maj, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
13,7 ha
Skogsmark
12,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
1 963 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK ÖSTANVIK 87:1

Om fastigheten

Lättillgänglig skogsfastighet öster om Furudal. Gallringsskog i åldern 40-60 år med hög löpande tillväxt där första gallringen är gjord. Två skiften vid väg om totalt 13,7 ha, varav 12,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 1 963 m³sk som utgörs av både tall, gran och löv. Medelboniteten är uppskattad till 5,3 m³sk/ha och år.

Försäljningssätt: Anbud senast 2019-05-30 kl 14:00.​

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2014 av Mellanskog. Därefter har Mellanskog räknat upp planen med tillväxt t.o.m. år 2019. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 13,7 ha, varav 12,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 1 963 m³sk som omfattar gallringsskog i åldern 40-60 år. Medelboniteten är uppskattad till 5,3 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fiske

Fastigheten ligger inom Ore fiskevårdsområde. Läs mer på www.ofvo.se.

Jakt

Jakten är upplåten till ett lokalt jaktlag. Avtalet förlängs med ett år i taget tills uppsägning sker. Markägaren erhåller en mindre ersättning för upplåtelsen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter