Lantbruk

15 ha åkermark i Sal Grästorp

Utgångspris

3 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
18,2 ha
Åkermark
15,3 ha
Betesmark
1,4 ha
Övrigmark
1,5 ha
Boyta
116 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Grästorp Backa 1:2

Adress

Backa 6 467 96 Grästorp

Om fastigheten

Jordbruksfastighet i bördigt slättlandskap där arealen fördelar sig över c:a 15,3 ha åkermark, 1,4 ha bete samt övrig mark. Gårdens byggnadsbestånd är i äldre skick och utgörs av bostadshus, ladugård och uthus.
Fastigheten är naturskönt belägen mellan Grästorp och Dättern samt gränsar till Nossan med c:a 850 m strandlinje.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1½-plans bostadshus med nybyggnadsår från 1909 enligt taxeringsinformation. Huset är uppfört på torpargrund, har stomme av timmer, fasad av stående träpanel, kopplade två-glasfönster och plåttak.
Huset byggdes till på 1970-talet och har tilläggsisolerats på insidan.
Det vattenburna värmesystemet är urkopplat och huset värms med elradiatorer.
Kommunalt vatten och avlopp samt fiber via Flo-Sal-Ås Vatten och Fiber ek.för.

Bostadshuset har varit obebott under en längre tid och har ett omfattande renoveringsbehov, bl.a. med fuktskador från vatten som läckt in via murstocken och värme/vattenledningar som läckt.
Vattnet är avstängt och då avloppsledningen ej varit i bruk så har det blivit tätt i ledningen från bostadshuset och den behöver åtgärdas/spolas.

Planlösning
Entréplan fördelar sig över köksingång, tvättrum, wc och dusch, kök, allrum, finrum, kontor och huvudentré.
På övre plan finns ett inrett sovrum som har ingång till ett mindre utrymme med tvättställ och varmvattenberedare. Övrigt utrymme består av oinredd vind.
Den taxerade bostadsytan uppgår till 116 m².

Driftskostnader
Total driftskostnad: 32 718 SEK/år.
I detta ingår följande kostnader:
El: 26 200 SEK/år. Avser uppvärmning och hushållsel.
Vatten och Avlopp: 2 880 SEK/år. Avser endast fast avgift då ingen förbrukning har skett.
Fiber: 500 SEK/år. Avser underhåll.
Försäkring bostadshus:3 138 SEK/år.
Därutöver tillkommer fastighetsavgift, 4 500 SEK/år.
Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren där huset varit uppvärmt men ej varit bebott.

Energideklaration är f.n. ej upprättad.

Ladugård med verkstad

Äldre ladugård/lada uppförd i trä med tak av eternit samt trä och plåtfasad. Del av byggnaden, c:a 55 m² är omgjord till en isolerad verkstad med gjutet golv och garageportar på gaveln. Logen har uppgrusat golv samt portar på gaveln och långsidan. Logen har nyttjats som maskinhall samt vinterförvaring av husvagnar mm. Byggnaden inrymmer också en äldre djurdel. El finns indraget.

Övriga byggnader

På fastigheten finns också uppfört ett magasin, en vedbod/uthus och ett växthus som är i rivningsskick.

Åkermark

Åkermarken utgörs av c:a 15 ha på högavkastande lerjordar. Blockarealen om totalt c:a 15,28 ha fördelar sig över ett skifte om 12,81 ha samt fyra mindre skiften. Observera att två av blocken är delade med annan fastighet varför en mindre avvikelse av arealen kan förekomma.
Täckdikningen utfördes i början av 1950-talet och de mindre skiftena i väst dikades om 1987.
Åkermarken överlåts höstplöjd vid arrendets upphörande.

Betesmark

Betesmarken uppgår till c:a 1,4 ha och är belägen i anslutning till Nossan. Observera att stängselstolparna tillhör arrendatorn och ej ingår i överlåtelsen.
Ett av blocken är delad med annan fastighet varför en mindre avvikelse av arealen kan förekomma.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår c:a 15,2 stödrätter då 0,08 ha av den angivna blockarealen ej är stödberättigad (skiftet öster om bostadshuset). Stödrätterna kommer att överföras till köparen inför 2021-års SAM-ansökan.

Arrende

Åker och betesmarken är utarrenderad t.o.m. 2020-12-31 och är därefter tillgänglig för köparen. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomtmark och vägar mm.

Strandlinje

Nossan gränsar mot fastighetens östra gräns med en strandlinje om c:a 850 m.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är oregistrerad för jakt.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen på sid. 4 är hämtad från Jordbruksverkets blockkarta avseende åker och betesmarken. Total areal är enligt fastighetskartan,
18,2 ha.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 16,5560 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 16 ha fördelat på 15 ha åkermark och 1 ha betesmark.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning

Fastighetens byggnader och tomtmark överlåts i det skick de är på kontraktsdagen, ingen ytterligare städning kommer att ske. Kvarvarande lös egendom tillfaller köparen förutom husvagnen i ladan samt taklamporna i bostadshusets hall, kök och kontor.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 115 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter