Lantbruk

173 ha skog och mark i Vångsgärde – Orsa

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 8 jul, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
172,6 ha
Skogsmark
121,1 ha
Skogsimpediment
49,3 ha
Åkermark
0,1 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Virkesförråd
9 283 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ORSA VÅNGSGÄRDE 42:1

Om fastigheten

Fem skiften om totalt 173 ha, varav 121,1 ha är produktiv skogsmark med en jämn åldersfördelning. Ett stort skifte utanför Myggsjö, ett mindre utanför Älvho, ett långt skifte parallellt med Torrvål-Högståsvägen, fäbodskifte i Östra Skavåsen, samt skifte i utkanten av Lisselhed. Virkesförråd om ca 9 283 m³sk, där ca 5 200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,2 m³sk/ha och år. Fastigheten är ansluten till Vångsgärde-Lissel jaktförening om ca 4 000 ha. Andel i Orsa besparingsskog som ger möjlighet till småviltsjakt på ca 60 000 ha och bidrag för bl.a. skogsvård och vägar.

Se filmen för en flygtur över det största skiftet utanför Myggsjö.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2015 av Mellanskog i S-Plan. Därefter har LRF Konsult importerad planen till pcSKOG och räknat upp planen med tillväxt t.o.m. år 2018. Viss differens mellan planformaten kan förekomma. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 172,6 ha, varav 121,1 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 9 283 m³sk, där ca 5 200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Huggningsklass G2 har i planen inte uppnått skyddsålder för slutavverkning och ska därav vara huggningsklass G1. Medelboniteten är uppskattad till 4,2 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett område med fornlämningar registrerade på fastigheten som berör skifte 6 avd 1-2 som avser fäbodlämningar. Inga nyckelbiotoper, ytterligare höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten är ansluten till Vångsgärde-Lissel jaktförening om ca 4 000 ha som ingår i Orsa Noppi älgskötselområde. För upplysningar om möjlighet till medlemskap kontakta jaktledare Kent Lindblad 073-1820155 eller ordförande Kent Lisselandes 0706964787.

Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Se http://www.orsabesparingsskog.se/default.asp?PageID=555.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer om fiske på ofvo.nu.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter