Skogsfastighet

Skogsfastighet i Pello på 230 hektar utan byggnader

Försäljningssätt

Anbud senast mån 16 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
232,8 ha
Skogsmark
142,0 ha
Myr/kärr/mosse
88,5 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Vatten
1,6 ha
Virkesförråd
13 773 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖVERTORNEÅ PELLO 4:25

Om fastigheten

Fin skogsfastighet i hjärtat av Tornedalen. 142,9 hektar produktiv skogsmark med trevlig åldersfördelning som håller 13 773 m3sk där ca 5500 m3sk är över 100 år. Perfekt för dig som vill investera i skog och jaktmarker utan att dra på dig fler byggnader att underhålla. Fastigheten har 13773 m³sk med ett medeltal på 96 m³sk/ha och bonitet 3,2. Virkesförrådet består av 54% tall, 25 % gran och 21 % löv.

Bilder

Fakta

Jakt

Jakträtt ingår i överlåtelsen. Ingår i Neistenkangas Jaktvårdsförening med tilldelning 7+7

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2016 av Stefan Drugge Töre-sbs planen är sedan framräknad till år 2019 med programmet PC-skog. 142,9 hektar produktiv skogsmark med trevlig åldersfördelning som håller 13 773 m3sk där ca 5500 m3sk är över 100 år. Perfekt för dig som vill investera i skog och jaktmarker utan att dra på dig fler byggnader att underhålla. Marken på fastigheten fördelar sig på 142,9 ha produktiv skogsmark. Fastigheten har 13773 m³sk med ett medeltal på 96 m³sk/ha och bonitet 3,2. Virkesförrådet består av 54% tall, 25 % gran och 21 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs om köparen är bosatt utanför Övertårneå kommun.

Taxeringsvärden

Fastigheten är nyligen avstyckad och har inte fått nya taxeringsvärden. Angivna taxeringsvärden gäller för hur fastigheten såg ut innan avstyckning och således inte för försäljningsobjektet.

Arrende/nyttjanderätter

Ett krav för att få köpa fastigheten är att ett nyttjanderättsavtal för ett område på marken skrivs enligt bifogat dokument

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 109 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter