Lantbruk

33 ha skog i Gagnef

Högstbjudande

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,6 ha
Tomtområde
33,6 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

GAGNEF SYRHOLEN 12:41

Om fastigheten

33 ha skog fördelat på fyra skiften. Totalt virkesförråd ca 4 340 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk/ha. Trädslagsfördelning med Tall (77%), Gran (12%) och Löv (11%). Ca 28 ha utgörs av yngre gallringsskog. Jakt i älgskötselområde samt viltvårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 3 700 kr tas ut för fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad och uppdaterad av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 33 ha med ett virkesförråd om totalt ca 4 340 m3sk varav ca 98 m³ sk är avverkningsbart. Planen omfattar de två större skiftena. Det finns också två mindre skiften, ett vid Flosjön (ca 0,27 ha) samt ett vid Rundberget (ca 0,24 ha) som ej ingår i planen. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På skifte 1 finns en registrerad lämning i form av en fossil åker, RAÄ-nr. Floda 729.

Jakt

Skifte 1 ligger inom Älgbergets älgskötselområde samt Mossels viltvårdsområde. Skifte 2 samt skiftet vid Rundberget ligger inom Djura-Annsjöns älgskötselområde samt Floda Östra viltvårdsområde. Skiftet vid Flosjön är oregistrerat.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområde. Läs mer på hemsidan http://www.gagneffiske.se/.

Vägar

Fastigheten har del i Mossel GA:1 samt Djura GA:4 som förvaltas av Leksand-Floda vägars samfällighetsförening, samt Syrholen GA:1 som förvaltas av Flobergets samfällighetsförening.

Taxeringsvärde

Typkod: 110 - Lanbruksenhet, obebyggd.
Taxeringsår: 2017.
Totalt taxeringsvärde: 858 000 SEK.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter