Lantbruk

5 ha åkermark, Västölet

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 10 mar, kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,6 ha
Åkermark
4,8 ha
Övrigmark
0,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Grästorp Grästorp 8:1

Adress

Västölet Grästorp

Om fastigheten

Obebyggd jordbruksfastighet belägen i Västölet strax norr om Grästorp tätort. Fastigheten utgörs av totalt 5,6 ha varav 4,8 ha åkermark på lerjord.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Åkermark

Arealen utgörs av 4,8 ha åkermark enligt Jordbruksverkets blockkarta. Marken är fördelad på två skiften och jordarten består av lerjord. Dräneringen är äldre, uppgift saknas om vilket år den utfördes.
Åkermarken ligger i träda och överlåts höstplöjd vid arrendets upphörande 31/12 2020.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Bjärby dikningsföretag av år 1952.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad t.o.m. 31 december 2020 och är därefter tillgänglig för köparen.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen vilka kommer att överföras till köparen vid 2021-års SAM-ansökan.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar mm.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är oregistrerad för jakt och ingår inte i något registrerat jaktområde.

Inteckningar

Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheten.

Elledning i mark

Ett markupplåtelseavtal finns upprättat med Grästorp Energi gällande elledning i mark. För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

VA och fiberoptisk ledning

Ett markupplåtelseavtal finns upprättat avseende ​VA och fiberoptisk ledning på fastigheten. Ledningsägare är Vatten, avlopp och fiber i Flo​ ek.för.
För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Förbifart Grästorp -Väg 47 Östra vägen

Det pågår ett arbete hos Trafikverket med framtagandet av en ny vägplan som avser "förbifart Grästorp -projekt väg 47/östra vägen". Fastigheten Grästorp 8:1 berörs i den södra gränsen där det planeras för att anlägga två busshållsplatser på var sida vägen samt en liten bit gång- och cykelväg. Arbetet med vägen kan påbörjas tidigast 2022 förutsatt att vägplanen antas och inga överklaganden sker.
För mer info se www.trafikverket.se/grastorp eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Arealuppgifter

Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 5,6005 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 5 ha fördelat på 5 ha åkermark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 5,72 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt eventuell växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter