Skogsfastighet

54 ha skog och mark i Vinäs

Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
53,8 ha
Skogsmark
43,2 ha
Impediment
10,1 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
4 456 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA VINÄS 128:1

Om fastigheten

Lättillgänglig fin skogsfastighet om fem skiften. Skiften efter Öntjärnsvägen, Axivägen, E45 och Sollerövägen. Totalt 53,8 ha, varav 43,2 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 4 500 m³sk. Växande skog i blandade åldersklasser med en tonvikt på gallringsskog 35-40 år. Hög löpande tillväxt i gallringsbestånden. Jakträtt i Vinäs viltvårdsområde om ca 5 200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad i juni 2019 av Mellanskog. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 53,8 ha, varav 43,2 ha är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 500 m³sk. Ca 700 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Vinäs viltvårdsområde om ca 5 200 ha. För mer information och kontaktuppgifter se: vinasvvof.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Mer om fisket finns att läsa på http://www.mvfvof.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter