Lantbruk

63 ha bolagsskog

Högstbjudande

7 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 8 okt, kl 17:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Gårdskarta
    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

    Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

    I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,4 ha
Övrigmark
1,7 ha
Skogsmark
54,7 ha
Skogsimpediment
1,2 ha
Åkermark
5,8 ha
Virkesförråd
10 682 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ANEBY FRÅSTTORP 1:2

Om fastigheten

Virkesrik, välarronderad och obebyggd skogsfastighet om 63 ha belägen mellan Haurida och Vireda. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,7 ha med ett totalt virkesförråd om 10 700 m³sk (195 m³sk/ha). Skogen är bördig med en medelbonitet om 8,5 m³sk/ha/år. Inägomarken uppgår till ca 6 ha. Åkermarken och jakträtten är båda upplåtna med ett år i taget. Fastigheten ägs av stiftelse och är därmed möjlig att förvärva för bolag/juridisk person.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,7 ha med ett totalt virkesförråd om 10700 m³sk, motsvarande 195 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 69 % av virkesvolymen följt av tall 25 % och löv 6 %. Den genomsnittliga boniteten är beräknad till 8,5 m³sk/ha/år. Det finns tre rotposter som stämplades i oktober år 2018, men som inte har sålts. Den totala stämplade volymen uppgår till 4237 m³sk och ingår i den totala redovisade virkesvolymen.

Åkermark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,8 ha. Den taxerade åkermarksarealen uppgår till 6 ha. Enligt arrendekontrakt är ca 4 ha upplåtet. Arrendetiden löper ett år i taget mot 4000 kr/år. Stödrätter om 4,26 ha tillhör markägaren.

Jakt

Jaktmarkerna är varierande med åkermarker insprängda i skogsmark med mindre höjdvariationer.
Jakträtten är muntligt upplåten ett år i taget mot 4725 kr/år.

Vägbeskrivning

Från Huskvarna kör väg 132 mot Aneby/Lekeryd. I Lekeryd sväng vänster mot Linderås. Två kilometer efter Haurida kyrka, tag vänster (vid skylt "Nannarp 2"), för att nå de norra delarna av fastigheten eller höger för att nå de södra delarna. Utmed vägen mot "Skinnarebo" (söderut) finns fastighetens sydvästra delar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter