Lantbruk

9 ha åkermark på Varaslätten

Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 22 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,9 ha
Åkermark
9,3 ha
Övrigmark
0,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Vara Hålltorp 4:7

Adress

Naum Vara

Om fastigheten

Åkermark på Varaslätten
9,26 ha åkermark i ett skifte c:a 1 km söder om Vara. Försäljningen avser del av fastighet och försäljs genom fastighetsreglering.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Åkermark

9,26 ha lättillgänglig åkermark invid E20. Åkermarken utgörs av ett skifte med tillfredsställande, äldre dränering. Jordart med lättare jord mot vägen och lerjord ner mot Afsån. Åkermarken överlåts höstplöjd enligt överenskommelse med säljaren.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen.

Ombyggnad av E20

Ett område om c:a 700 m² kommer att tas i anspråk av åkermarken för ombyggnad av underfart till E20. För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av mark vid Afsån.

Arealuppgifter

Den totala arealen är framtagen enligt mätning på fastighetskartan och åkerarealen enligt 2018 års SAM-ansökan.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området överlåtes genom fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet. Samtliga lantmäterikostnader som uppstår står köparen för. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter