Lantbruk

90 ha skog vid Länna kyrksjö med byggmöjlighet

Högsta bud

6 850 000 kr

Högstbjudande: 7 300 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast tor 12 sep

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.
    Kontakta mäklaren 070-371 06 59 för koden till vägbommen på det norra skiftet.
    Särskild visning av fastigheten kommer ej att genomföras.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,5 ha
Skogsmark
77,8 ha
Skogsimpediment
6,2 ha
Åkermark
2,4 ha
Skog med restriktion
1,0 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Övrigmark
1,7 ha
Virkesförråd
12 703 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE ISSJÖ 2:171

Adress

Issjövägen 87 76111 Bergshamra

Om fastigheten

90 ha skog vid Länna kyrksjö med byggmöjlighet för bostadshus och stallbyggnad i ett lugnt söderläge vid vägs ände. Den viltrika skogen om 78 ha har ett virkesförråd på ca 12 700 m3sk och är till stor del är slutavverkningsbar. Avståndet till Stockholm är 7,5 mil och Norrtälje 2 mil. Här ges en gyllene möjlighet för nyetablering av hästgård för den skogsintresserade.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Jakt

Markerna ligger i ett område med god tillgång på vilt. Jakten bedrivs av det lokala jaktlaget vars jaktområde omfattar ca 1200 ha, älgtilldelningen har under senare år legat på 1-2 vuxna och 1 kalv. Övrigt jaktvilt att särskilt nämna är rådjur och vildsvin som blir allt mer förekommande.
Jaktupplåtelsen är muntlig och gäller jaktåret ut t.o.m. 2020-06-30

Inägomark

Åkermarken är enligt taxeringen tillfredsställande dränerad och har normal avkastning, den är vid tillträdet ej utarrenderad.

Skogsuppgifter

Issjö 2:171 ligger beläget söder om Länna kyrksjö och består totalt av två skiften. Landarealen uppgår till 90,5 ha, av dessa är 77,8 ha skogsmark. Skogsmarken är varierande med allt från svagare mark med bergbunden och även f.d. mossar som är skogsbeklädda. I övrigt är skogsmarken medelproduktiv sett till trakten.
Det totala virkesförrådet, som är uppskattat till ca 12 700 m³sk, består till 44 % av tall, 40 % av gran och 16 % av löv. Åldersklassfördelningen är ojämn, se vidare i sammanställningen.
Skogsuppgifterna är hämtade från av Kalle Pettersson på Holmen AB nyupprättad skogsbruksplan.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvårdslagen

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade som berör avdelningarna nr 3, 4 och 6(Källa: Skogsstyrelsen)

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norrtälje kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person.

Förhandsbesked om bygglov

Byggmöjlighet för bostad och stall finns på det norra skiftet, markerat med röd ring på fastighetskartan, i ett attraktivt söderläge vid skogskanten mot åkern med marken svagt sluttande mot söder.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter