Lantbruk

Ådala gård, endast mark eller helheten

Högstbjudande

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,0 ha
Tomtområde
29,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ESLÖV GETINGE 8:2, del av

Adress

Ådala gård 24797 Flyinge

Om fastigheten

Huvuddelen av åker- och betesmarken tillhörande Ådala gård utbjuds härmed till försäljning. Det finns även möjlighet att förvärva gården i sin helhet med både bostad och ekonomibyggnader. Ådala är vackert beläget med utsikt över huvuddelen av arealen och Kävlingeåns dalgång och med endast ett par kilometer till Flyinge kungsgård Vid köp av enbart åker- och betesmark omfattar arealen ca 28,9 ha samt vid köp av fastigheten i sin helhet omfattar arealen totalt ca 32 ha.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark med blockareal om totalt ca 14,5 ha fördelat på två skiften, ca 12 ha samt ca 2,5 ha. Det större skiftet som är beläget öster om vägen är en lättbrukad sammanhängande areal som gränsar mot betesmarken utmed ån. Det mindre skiftet är beläget väster om vägen och norr om gårdscentrum.

Betesmark

Till fastigheten finns betesmark med gräns i Kävlingeån. Blockareal betesmark 14,23 ha

Stödrätter

Stödrätter finns för hela arealen och ingår i köpet. På betesmarken erhålls miljöersättning med innevarande period som löper fram till 2020.

Fastighetsbildning

Vid försäljning av del av fastighet behöver Lantmäterimyndigheten (LM) genomföra lantmäteriförrättning.
Ansökan om avstyckning avseende gårdscentrum med tillhörande areal om ca 3,1 ha är inlämnat till LM.
Skulle köparen av marken vilja fastighetsreglera marken till egen fastighet och detta uppfyller LM:s kriterier förändras ansökan om avstyckning till ansökan om lantmäteriförrättning. Vid fastighetsreglering svarar köparen för förrättningskostnaden eftersom köparen då ej behöver söka lagfart i samband med köpet.
Skulle fastigheten säljas i sin helhet till en köparen återkallas ansökan.

Arrende/nyttjanderätter

Köparen kan få möjlighet att bruka fastighetens åkermark innevarande år även om det skulle vara aktuellt med lantmäteriförrättning.

Fiske

Fastigheten som har gräns i Kävlingeån har rätt till fiske.

Jakt

Fastigheten erbjuder fina möjligheter för jakt och då främst fågeljakt .

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 360 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter