Lantbruk

Åkermark 26 ha

Utgångspris

5 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 9 mar

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,1 ha
Åkermark
26,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Vara Vägestorp 1:3

Adress

Vägestorp Kvänum

Om fastigheten

På bördiga Vara-slätten mellan Jung och Kvänum finns nu möjlighet att förvärva 26 ha åkermark utan byggnader. Åkermarken är samlad i en ägofigur, fördelad på tre skiften.
Försäljningen avser del av fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermarken om 26,12 ha är samlad i en ägofigur, fördelad på tre skiften. Jordarten utgörs av bördig lerjord med inslag av lättare jord. Dräneringen är väl fungerande, dock saknas uppgift om när den utfördes.
Samtliga skiften är stallgödslade och har under de senaste fem åren underhållskalkats med 4 ton/ha . Markkartering från år 1999 finns tillgänglig.

Åkermarken överlåts höstplöjd samt med 0,27 ha vall och 2,99 ha träda.
Möjlighet finns att börja bruka åkermarken våren 2020 mot erläggande av en arrendeavgift.
Arealuppgifterna för åkermarken är enligt Jordbruksverkets blockkarta, överlåtelsen avser tre hela block.
För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Stödrätter

I överlåtelsen ingår stödrätter motsvarande den angivna stödberättigade arealen.

Diknings-vattenavledningsföretag

Fastigheten ingår i Skattegårdens dikningsföretag med 4,5 %. Rensning sker vart 7-8/år och kanalen rensades senast 2016.
Fastigheten har också del i Kvänumsåns vattenavledningsföretag med 3,2 % av 72% (Del 1, nedstöms). Ån rensades senast 2016.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är oregistrerad för jakt och ingår inte i något registrerat jaktområde.

Taxeringsvärde

​Totalt taxeringsvärde är: 4 048 000 SEK
I detta ingår taxeringsvärde för 35 ha åkermark: 2 945 000 SEK
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår 2017
​Typkod: 120 Lantbruksenhet, bebyggd​
Observera att taxeringsvärdet avser hela fastigheten. Nytt taxeringsvärde kommer att fastställas efter avslutad Lantmäteriförrättning.

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på förmedlingsobjektet (källa: SeSverige).

Arealuppgifter

Arealuppgift är enligt Jordbruksverkets blockkarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt eventuell växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Fastighetsbildning och tillträde

Försäljningen avser del av fastigheten Vara Vägestorp 1:3 enligt bifogad kartskiss. Området kan bilda egen fastighet eller fastighetsregleras till, av köparen redan ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten övergår till köparen efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, alternativt vid fastighetsreglering, den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på del av försäljningsobjektet. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning är genomförbar.
En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter