Lantbruk

Åkermark i Gladsax

Högstbjudande

2 800 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,0 ha
Tomtområde
7,0 ha
Boyta
109 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN GLADSAX 23:15,23:21, 23:25 och 23:27

Adress

Karlabyvägen Gladsax

Om fastigheten

Högklassig åkermark inom jordklass 10 med en areal på 7 ha. Marken ligger uppdelad i 3 skiften. Inga byggnader följer med fastigheten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Åkermark

Åkermark om ca 7 ha , samtlig åkermark ligger inom jordklass 10 och med en jordart av lättlera. Skiftena nås via allmän- samt enskild väg.

Arealer

Gladsax 23:27 (blå markering) och 23:25 (gul markering), åkerareal på ca 1 ha.
Gladsax 23:21 (lila markering), åkerareal på ca 0,8 ha.
Gladsax 23:15 (grön markering), åkerareal på ca 5,1 ha, varav den norra delen är ca 3,7 ha och den södra delen är ca 1, 4 ha.

Totalt ger det en åkerareal på på ca 7 ha. Arealuppgifterna är utifrån fastighetsregistret och enligt uppmätning på fastighetskartan.

Eventuell uppdelning av fastigheterna kan diskuteras med ansvarig mäklare.

Byggnader

Inga byggnader följer med fastigheterna. Gårdscentrum på, fastigheten Gladsax 23:23 är frånsålt.

Jordbruksarende

Jordbruksarrende finns tecknat för åkermarken fram tom 2021-01-01. Uppsägning och överenskommelse om upphörande av arrendet finns undertecknad.

Stödrätter

Inga stödrätter följer med fastigheten.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Liknande fastigheter