Lantbruk

Åkermark i Gladsax

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 7 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,0 ha
Tomtområde
7,0 ha
Boyta
109 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SIMRISHAMN GLADSAX 23:15,23:21, 23:25 och 23:27

Adress

Karlabyvägen Gladsax

Om fastigheten

Högklassig åkermark inom jordklass 10 med en areal på 7 ha. Marken ligger uppdelad i 3 skiften. Inga byggnader följer med fastigheten, men möjlighet finns att köpa till ett mindre gårdscentrum.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Åkermark

Åkermark om ca 7 ha , samtlig åkermark ligger inom jordklass 10 och med en jordart av lättlera. Skiftena nås via allmän- samt enskild väg.

Arealer

Gladsax 23:27 (blå markering) och 23:25 (gul markering), åkerareal på ca 1 ha.
Gladsax 23:21 (lila markering), åkerareal på ca 0,8 ha.
Gladsax 23:15 (grön markering), åkerareal på ca 5,1 ha, varav den norra delen är ca 3,7 ha och den södra delen är ca 1, 4 ha.

Totalt ger det en åkerareal på på ca 7 ha. Arealuppgifterna är utifrån fastighetsregistret och enligt uppmätning på fastighetskartan.

Eventuell uppdelning av fastigheterna kan diskuteras med ansvarig mäklare.

Byggnader

Inga byggnader följer med fastigheterna, men möjlighet finns att förvärva det gårdscentrum som idag hör till gården, fastigheten Gladsax 23:23.

Jordbruksarende

Jordbruksarrende finns tecknat för åkermarken fram tom 2021-01-01. Uppsägning och överenskommelse om upphörande av arrendet finns undertecknad.

Stödrätter

Inga stödrätter följer med fastigheten.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter